Svetové združenie Slovákov sa zasadzuje za Úrad pre Slovákov v zahraničí

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) sa zasadzuje za zriadenie centrálneho Úradu pre Slovákov v zahraničí, ktorý by bol samostatným právnym subjektom a jeho činnosť by bola finančne krytá zo štátneho rozpočtu SR.

Vznik takého orgánu považuje združenie za základnú podmienku pre výrazné zlepšenie súčasného "neuspokojivého stavu slovensko-slovenských vzťahov". Predseda SZSZ Dušan Klimo to dnes uviedol pre TASR pri príležitosti zasadania Generálnej rady SZSZ, ktoré sa uskutoční v piatok v Bratislave.

Slováci v zahraničí podľa Klima veľmi citlivo pociťujú malú ústretovosť štátnych orgánov SR voči nim. Postoj SR ku krajanom by sa preto mal čo najrýchlejšie zmeniť z pasívnej na aktívnu politiku v zmysle odporúčaní tohoročného summitu európskych diaspór, organizovaného Európskou úniou, ako aj v zmysle príslušného znenia článku Ústavy SR.

SME

obsah | Česká republika