USA zmrazili pomoc, vláda i tak neustúpi

Spojené štáty pozastavili vojenskú pomoc pre Slovensko. Zmrazia 9,95 milióna dolárov pomoci pre slovenskú armádu, ktoré americký Kongres už schválil.

Dôvodom je, že naša diplomacia odmietla uzavrieť s USA dohodu o Medzinárodnom trestnom súde, ktorá by chránila Američanov pred týmto súdom. USA sa totiž obávajú, že niektoré krajiny budú súd zneužívať najmä proti americkým vojakom.

V rovnakej situácii ako Slovensko je ďalších 34 štátov, ktoré tiež odolali americkému diplomatickému tlaku. Medzi nimi je aj päť ďalších kandidátov na členstvo v NATO - Bulharsko, Lotyšsko, Slovinsko, Litva a Estónsko. V momente vstupu do aliancie by Washington mal peniaze opäť uvoľniť.

Slovenské ministerstvo obrany zdôrazňuje, že tok peňazí je len pozastavený. "O pomoc neprídeme a čerpanie bude pokračovať najneskôr po našom vstupe do NATO," povedal minister obrany Ivan Šimko.

Slovenská diplomacia napriek americkému rozhodnutiu bude držať líniu Európskej únie, ktorá Medzinárodný trestný súd podporuje a kandidátskym krajinám odporučila neuzatvárať s Amerikou žiadnu bilaterálnu dohodu. "Je nám ľúto, že americký Kongres prijal takéto rozhodnutie, ale naša pozícia sa nemení," povedal minister zahraničia Eduard Kukan.

K rozhodnutiu Kongresu sa včera vyjadrila aj Európska komisia. V oficiálnom vyjadrení hovorí, že rozhodnutie americkej vlády ľutuje, ale zároveň ju teší, že mnoho krajín americkému tlaku nepodľahlo.

MICHAL FRIŠ

obsah | Slovenská republika