Americkí vojaci budú v júli cvičiť na Slovensku

Na Slovensku bude od 18. do 30. júla prvýkrát cvičiť 25 amerických príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana spolu s asi stovkou vojakov trebišovského práporu Pozemných síl SR vrátane tých, ktorí slúžili v Kosove.

Cvičenie sa uskutoční vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť a jeho cieľom je vzájomná výmena informácií, skúseností, taktiky a postupov týkajúcich sa mierových operácií. Americkí vojaci budú začlenení do jednotiek slovenských pozemných síl, aby sa dozvedeli, ako slovenskí vojaci vedú operácie na udržanie mieru a stability v Kosove a aby sa s nimi podelili o skúsenosti z Afganistanu a Iraku. Slovenskí a americkí vojaci budú precvičovať komunikáciu a kooperáciu v podmienkach multinárodného prostredia. Táto aktivita podporuje požiadavky pre bezpečnosť Slovenska a USA a operácií NATO.

Otvárací ceremoniál sa uskutoční 18. júla o 14.00 hod v Lešti a po ňom bude nasledovať tlačová konferencia za účasti veliteľa pozemných síl SR generála Milana Maxima, veliteľa práporu Národnej gardy v Indiane Timothyho Riggsa, ako aj slovenských a amerických vojakov.

Indiana začiatkom 20. storočia zažila veľký príliv slovenských imigrantov. Krátko po osamostatnení Slovenska, požiadali vedúci predstavitelia Indiany o partnerstvo so SR v rámci programu Ministerstva zahraničných vecí USA určeného na posilnenie zväzkov slobodných krajín. Národná garda štátu Indiana je súčasťou záložných vojenských síl USA a podobne ako SR zohráva významnú úlohu v medzinárodných mierových operáciách a vojne proti terorizmu. Vojaci zo Slovenska a Indiany dnes slúžia spolu v Kosove a Iraku.

SME

obsah | Slovenská republika