Slovensko utečencom nepomáha

Nová vládna koncepcia migračnej politiky utečencom, ktorí pomoc potrebujú, výraznejšie nepomáha.

Mária Čierna z UNHCR hovorí, že koncepcia presnejšie rozdeľuje migrantov na tých, ktorí utekajú pred perzekúciou, a na ekonomických. Oceňuje, že Slovensko uvažuje o vstupe cudzincov na svoj pracovný trh, no pomoc tým, ktorých doma ohrozuje násilie, je podľa nej nedostatočná.

Organizácie, ktoré sa zaoberajú utečencami, vyzvali ministerstvo vnútra, aby častejšie udeľovalo azyl aj z humanitárnych dôvodov.

Azyl dnes dostávajú žiadatelia, ktorí vyhovujú ženevskej konvencii, teda "skutočne preukážu, že boli prenasledovaní a že nejde o konštrukciu", tvrdí riaditeľ Migračného úradu Bernard Priecel.

Pod konvenciu nespadajú napríklad prípady, keď je v krajine žiadateľa vojna. Preto mali malé šance získať na Slovensku azyl napríklad Čečeni. V západnej Európe môžu získať azyl práve z humanitárnych dôvodov, u nás sa táto možnosť nevyužíva. Podľa Priecela aj preto, že Slovensko nie je také ekonomicky silné, aby dokázalo uživiť toľko azylantov.

Marta Szabóová zo Slovenského helsinského výboru hovorí, že problém je v tom, že "ani rozhodovači o azyle, ani sudcovia nevedia, čo by mohlo pod humanitné dôvody spadať - nie je to nikde vyšpecifikované, záleží len na ľubovôli migračného úradu, preto sa na tieto dôvody zabúda".

Szabóová kritizuje koncepciu aj za to, že nepočíta s grantmi na právnu pomoc pre žiadateľov o azyl. Iba pred dvoma rokmi získali u nás možnosť obrátiť sa na súd, ak nie sú spokojní s rozhodnutím o azyle. Ten však posudzuje rozhodnutie úradu najmä formálne, nerozhoduje o merite veci.

Slovensko nepoužíva ani iné formy ochrany utečencov, ktorí nespadajú pod ženevskú konvenciu, keď utečencov často nechráni ani pred deportáciou do krajiny pôvodu. Migračný úrad zriedka poskytne i ochranu pred deportáciou či "tolerovaný pobyt". Úrad hovorí, že takéto štatistiky nevedie. Navyše, ak niekto získa tolerovaný pobyt, nemôže na Slovensku pracovať, no od štátu nedostane nijaký príspevok.

Čierna vyzdvihuje, že má po prvýkrát vzniknúť pracovná skupina, v ktorej budú zastúpené aj mimovládne organizácie. Prvé stretnutie bude v marci.

(haj), SME

obsah | Slovenská republika