Zmluva s Vatikánom môže ohroziť slobodu

Zmluva o výhrade svedomia, ktorú má Slovensko podpísať s Vatikánom, sa môže dostať do sporu s princípmi slobody, demokracie a rešpektovania ľudských práv, ktoré vyznáva Európska únia. To je záver skupiny nezávislých právnych expertov, ktorú zriadila Európska komisia.

Zmluva však podľa expertov neodporuje širšiemu poňatiu ľudských práv, ako ich definujú medzinárodné dohovory. V skupine sú odborníci na ústavné právo a právo Európskej únie z každého členského štátu, Slovensko zastupuje Martin Buzinger z Právnickej fakulty Univerzity Komenského.

O stanovisko ich požiadala Európska komisia po tom, čo zmluva začiatkom leta vyvolala spor v Európskom parlamente. Europoslanci z výboru pre občianske slobody vtedy v liste premiérovi Mikulášovi Dzurindovi vyslovili obavy, že zmluva bude diskriminovať neveriacich.

Problém vidia právnici najmä v súvislosti s interrupciami. Upozorňujú, že ak sú raz interrupcie zákonom povolené, potom musí štát zabezpečiť, aby práva na ich "dostupnosť nebola zbavená nijaká žena". Jednou z možností je, že lekár, ktorý interrupciu pre výhradu svedomia odmietne vykonať, má informovať ženu o inej ambulancii či lekárovi, ktorý ju vykoná. Právo na takúto informáciu však v našej zmluve s Vatikánom nie je zakotvené.

Keďže podľa právnikov asi 70 percent slovenskej populácie tvoria katolíci, "hrozí riziko, že právo na výhradu svedomia v oblasti reprodukčného zdravia spôsobí, že pre ženy, najmä na vidieku, budú zákroky aj poradenstvo v tejto oblasti nedostupné alebo len ťažko dostupné".

Minister spravodlivosti Daniel Lipšic hovorí, že povinnosť lekárov informovať môže upraviť konkrétny zákon a je zbytočné hovoriť o tom priamo v zmluve so Svätou stolicou. "Ak zákony stanovia takéto povinnosti pre lekára, je to úplne legitímne," povedal.

Zmluva o výhrade svedomia je už pripravená na rokovanie vlády, podľa hovorcu ministerstva spravodlivosti Richarda Fidesa teraz musia rozhodnúť koaliční partneri, kedy ju zaradia na rokovanie.

KDH chce presadiť prijatie zmluvy ešte v tomto volebnom období, ale nie je to veľmi pravdepodobné. Nevôľu voči zmluve už prejavila Lintnerova skupina a podobný postoj asi zaujme aj SDKÚ.

Právni experti Európskej komisie majú aj iné výhrady. Zmluva s Vatikánom má podľa nich na Slovensku charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Naše súdy teda "budú viazané jej obsahom".

Minister Lipšic už v minulosti pre SME povedal, že "zmluva nie je samovykonateľná" a súdy sa na ňu nemôžu odvolávať, ale musia sa riadiť až zákonmi, ktoré zo zmluvy vyplynú. Podľa expertov však existuje riziko, že sa na ňu budú súdy odvolávať.

Okrem toho experti upozorňujú, že môže dochádzať k diskriminácii iných veriacich, keďže s ďalšími cirkvami podpíše Slovensko iba dohodu o výhrade svedomia, ktorá nebude mať charakter medzinárodnej zmluvy. Lipšic hovorí, že právo na výhradu svedomia bude môcť využiť každý, nielen katolícki veriaci. Experti si všimli aj formuláciu v zmluve, podľa ktorej síce každý môže odmietnuť vykonať to, čo je v rozpore s mravoučnými princípmi, ale v ďalšom článku sa píše, že za mravoučné princípy sa považujú "zásady vyhlásené Magistériom katolíckej cirkvi".

ANDREA HAJDÚCHOVÁ

obsah | Slovenská republika