EÚ: Slovensko zanedbáva vedu a výskum

Európska komisia je znepokojená vývojom výdavkov členských štátov EÚ na vedu, výskum a inováciu, ktorých rast sa neustále spomaľuje. Medzi najhoršími krajinami menovali v utorok jej predstavitelia aj Slovensko.

Rast výdavkov na výskum a inovácie sa od roku 2000 neustále znižuje a je blízko nule. Európa je na najlepšej ceste nesplniť svoj záväzok zvýšiť výdavky na vedu a výskum z 1,9 percenta na tri percentá HDP do roku 2010, uviedla dnes komisia v kritickej správe.

"Musíme brať tento budíček vážne. Ak bude pokračovať súčasný trend, Európa stratí možnosť stať sa vedúcou svetovou ekonomikou založenou na vedomostiach," varoval komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik.

Komisiou zverejnené údaje ukazujú, že rast výdavkov na vedu a výskum v EÚ od roku 2000 neustále klesá a v období 2002-03 predstavoval len 0,2 percenta. EÚ vynakladala pred dvoma rokmi na túto oblasť 1,93 percenta, zatiaľ čo Japonsko 3,15 a USA 2,59 percenta HDP.

Hoci Čína vynakladá s 1,31 percenta menej ako EÚ, rast výdavkov tam predstavoval v rokoch 1997-2002 desať percent ročne. Ak bude rovnaký trend v únii i Číne pokračovať, Čína bude už v roku 2010 dávať na vedu rovnako ako únia - 2,2 percenta HDP.

Komisia rozdelila členské krajiny EÚ do piatich skupín, Slovensko je spolu s Poľskom a Írskom v tej najhoršej. Tieto krajiny podľa EK nedobiehajú zvyšok Európy, rast výdavkov na vedu a výskum je tam nízky a neustále od roku 2000 sa znižuje.

Naopak komisia chváli Švédsko, Belgicko, a Rakúsko, ktoré vysokým rastom výdavkov potiahli aj ostatných. Viaceré nové členské štáty, vrátane Českej republiky a Maďarska, komisia tiež pochválila za vysoký rast.

Cieľ vynakladať na vedu s výskum tri percentá HDP spĺňali v roku 2003 dnes v EÚ len Švédsko a Fínsko (4,27 resp. 3,49 percenta HDP), za Slovenskom (0,58) boli len Poľsko, Lotyšsko a Cyprus.

SME

obsah | Slovenská republika