Slovenskí vedci bojujú aj proti muchám tse-tse

Vedci zo Slovenska pomáhajú Afrike zbaviť sa škodlivých múch tse-tse, ktoré medzi ľuďmi a dobytkom šíria tzv. spavú nemoc. Pre človeka môže byť aj smrteľná.

Včera niekoľko živých exemplárov pred novinárov doniesol podpredseda SAV Ivan Zahradník (pozri text pod foto vedľa).

Iná skupina vedcov v SAV sa snaží zabrániť ničeniu novinového papiera, aby bolo možné všetky informácie na ňom zachovať. Lyda Rychlá hovorí, že nekvalitný novinový papier časom podlieha skaze, lebo na ňom chemickými procesmi vzniká kyselina sírová, ktorá staré písomnosti ničí. Problémy s tým majú archívy a knižnice, ktoré sa spojili so SAV, aby problém vyriešili. "Po roku máme prvé veľmi dobré výsledky," hovorí Rychlá.

(rp)

obsah | Slovenská republika