Veľkovojvoda ocenil rozvoj Slovenska

Slovensko zaznamenalo nebývalý hospodársky rozvoj, uviedol počas oficiálneho rokovania s prezidentom Gašparovičom luxemburský veľkovojvoda Henri, ktorý predovšetkým vyzdvihol expanziu automobilového priemyslu. Vďaka nemu sa stane o niekoľko rokov najväčším producentom automobilov v prepočte na obyvateľa na svete.

Prezident v tejto súvislosti konštatoval, že Slovensko nie je len krajinou, v ktorej pôsobí množstvo zahraničných investorov, ale je zároveň i samo schopné investovať v zahraničí.

Gašparovič preto ocenil, že veľkovojvodu sprevádza na Slovensku nielen minister hospodárstva Jeannot Krecke, ale aj skupina luxemburských podnikateľov. Tí môžu nadviazať kontakty so slovenskými partnermi na štvrtkovom ekonomickom fóre. Prezident si pritom predstavuje vzájomnú spoluprácu najmä v hotelierstve, kúpeľníctve a rozvoji cestovného ruchu.

Počas bilaterálneho rokovania sa obe hlavy štátov nevyhli ani diskusii o súčasnej situácii v Európskej únii (EÚ), najmä budúcnosti európskej ústavnej zmluvy. Gašparovič zopakoval hosťovi svoje stanovisko, že ústava únie nebola dobrým dokumentom, avšak jej ratifikačný proces by sa mal zavŕšiť, a to napriek odmietavým referendám vo Francúzsku a Holandsku. Následne by sa mala pripraviť nová ústavná zmluva, na ktorej by sa dohodla celá dvadsaťpäťka.

Pri príležitosti návštevy veľkovojvodu sa prezident poďakoval Luxembursku za jeho podporu Slovenska v predstupovom období. Zdôraznil, že naše začlenenie do euroatlantických štruktúr bolo dôležitým krokom, ktorý sa už osvedčil. V rozhovore však spomenul aj kritiku Slovenska, ktoré má stále výhrady k prechodným obdobiam, ktoré niektorí starí členovia EÚ zaviedli najmä v súvislosti s otvorením pracovného trhu.

Na znak dobrých vzájomných vzťahov udelil dnes prezident najvyššie štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy dedičnému veľkovojvodovi Guillaumeovi. Veľkovojvoda Henri už totiž toto vyznamenanie dostal pri návšteve bývalého prezidenta Rudolfa Schustera v Luxembursku.

Naopak, luxemburský veľkovojvoda udelil slovenskému prezidentovi Veľký kríž občianskeho a vojenského čestného rádu Adolfa z Nassau. Gašparovič v tejto súvislosti konštatoval, že táto výmena najvyšších štátnych vyznamenaní nie je len prejavom dôvery, ale aj zárukou, že vzájomné vzťahy Slovenska a Luxemburska sa budú ďalej vyvíjať.

SITA

obsah | Slovenská republika