Slovensko bude členom veľrybárskej komisie

Slovensko bude členom Medzinárodnej veľrybárskej komisie. Parlament v stredu vyslovil súhlas s pristúpením SR k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb, z ktorého vyplýva členstvo krajiny v tejto komisii.

Medzinárodný dohovor o regulácii lovu veľrýb bol podpísaný vo Washingtone v roku 1946 a nadviazal na medzinárodné dohovory z 30-tych rokov 20. storočia. Cieľom dohovoru je ochrana veľrýb, ktorá by umožnila riadny rozvoj veľrybárskeho priemyslu. Vlády, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, uznávajú, že veľryby predstavujú prírodné bohatstvo, ktoré je potrebné zachovať budúcim generáciám. V minulosti boli tieto morské cicavce lovené neudržateľným spôsobom, čo spôsobilo ich ohrozenie do takej miery, že je potrebné ich chrániť pred pokračujúcim nadmerným lovom.

Prístup SR ku konvencii podporí snahy o zachovanie nenahraditeľných prvkov ekosystémov v medzinárodnom meradle. Slovensko bude za členstvo v komisii platiť ročný členský príspevok v sume takmer jeden milión korún. Pristúpenie krajiny k dohovoru presadzovala organizácia Greenpeace, ktorá tiež zorganizovala petíciu za ochranu ohrozených druhov veľrýb. Petíciu podpísalo vyše 15 tisíc Slovákov. Ekológovia argumentovali, že aj krajiny V4 môžu výrazne pomôcť záchrane týchto jedinečných morských živočíchov. V Medzinárodnej veľrybárskej komisii môžu spolu s USA, Austráliou, Novým Zélandom a inými členskými krajinami EÚ svojím hlasovaním zabrániť obnoveniu komerčného lovu veľrýb.

SME

obsah | Slovenská republika