Slovensko bude tiež regulovať lov veľrýb

Slovensko pristúpi k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb. V stredu o tom na návrh ministra životného prostredia László Miklósa rozhodla vláda. Prístup SR k dohovoru má podporiť snahy o zachovanie nenahraditeľných prvkov ekosystémov v medzinárodnom meradle.

Slovensko pristúpi k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb. V stredu o tom na návrh ministra životného prostredia László Miklósa rozhodla vláda. Prístup SR k dohovoru má podporiť snahy o zachovanie nenahraditeľných prvkov ekosystémov v medzinárodnom meradle. Dohovor má dve záväzné časti. Definíciu pravidiel, podľa ktorých pracuje Medzinárodná veľrybárska komisia a Plán aktivít, ktorý upravuje ochranu a využívanie zdrojov kitovcov. Komisiu tvoria zástupcovia zmluvných vlád. Finančné pravidlá komisie vyžadujú od zmluvných vlád platenie ročných členských príspevkov. Pre Slovenskú republiku to bude približne 945 000 tisíc korún.

Pristúpenie Slovenska k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu veľrýb podporujú aj environmentalisti z Greenpeace. Zozbierali takmer 15 tisíc podpisov pod petíciu o ochrane veľrýb. Aktivisti spustili kampaň za vstup do Medzinárodnej veľrybárskej komisie na celom svete, distribuovali špeciálne pohľadnice adresované vláde a pripravovali rôzne informačné stretnutia.

Prijatím dohovoru o regulácii lovu veľrýb a vstupom Slovenska do Medzinárodnej veľrybárskej komisie chcú ochrancovia prírody podporiť súčasných členov a zároveň zablokovať plány niektorých krajín na obnovenie komerčného lovu veľrýb. Organizácia Greenpeace už vyzvala slovenskú vládu, aby prijala potrebné opatrenia na vstup Slovenska do komisie. Environmentálna skupina tak reagovala na Maďarsko a Česko, ktoré vstup do komisie schválili vo februári tohto roku.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika