Verheugen: Slovensko bolo čistý risk

Rozhodnutie o tom, že Slovensko bude patriť k desiatke nových členov Európskej únie, bolo jedno z najťažších pre Güntera Verheugena vo funkcii európskeho komisára pre rozšírenie. "Bol to čistý risk," uviedol komisár po tom, ako si prevzal z rúk prezidenta R. Schustera štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy v procese integrácie Slovenska do EÚ.

Ako dodal, bolo to otázkou viery a dôvery, že SR je schopná zapojiť sa do európskych štruktúr. "Teraz o tom nepochybujem," vyhlásil Verheugen. Komisár je hrdý, že mohol byť pri dvoch dôležitých rozhodnutiach týkajúcich sa Slovenska. Prvé bolo spomínané rozhodnutie o začlenení a druhé v roku 1999, keď EÚ rozhodla o začatí rokovania so SR.

Prezident v tejto súvislosti poznamenal, že každý si pamätá na začiatky "nedôvery aj kritiky". Podľa neho však EÚ nikdy Slovensko nekritizovala neoprávnene. Zároveň ocenil, že komisár si vždy našiel čas na konzultácie so slovenskými predstaviteľmi o problémoch našej integrácie. Je preto presvedčený, že štátne vyznamenanie, ktoré Verheugen dostal, je naozaj v správnych rukách. Prezidentovi je však ľúto, že väčšina členských krajín únie prijala prechodné obmedzenia k voľnému pohybu pracovných síl. Verí, že po dvoch rokoch sa tieto opatrenia zrušia, keďže neočakáva masový odchod Slovákov do únie.

Komisár pre rozšírenie vníma štátne vyznamenanie ako ocenenie práce všetkých, ktorí sa v Bratislave i Bruseli zaslúžili o členstvo SR v únii. Pripomenul, že vyznamenanie dostal v rámci svojej poslednej návštevy Bratislavy vo funkcii komisára pre rozšírenie. Po prvom máji bude totiž jeho misia ukončená.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika