Väzenie hrozí už aj štrnásťročným páchateľom

Pred dvomi rokmi zavraždil 14-ročný chlapec 8-ročnú chovankyňu detského domova v Medzilaborciach... Už vtedy prebiehala diskusia o znížení trestnej zodpovednosti páchateľov zo súčasných 15 na 14 rokov veku. Táto zmena sa dnes stáva realitou - bude súčasťou rekodifikovaného Trestného zákona, ktorý by mohol začať platiť od 1. januára 2005.

"Každý, kto vie rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania a ovládať svoje konanie, mal by byť trestne zodpovedný. A ak sa odborníci a psychológovia zhodnú, že je to už vo veku 14 rokov, nie je správne, že dnes takého osoby unikajú spravodlivosti," zdôvodnil pre Národnú obrodu minister spravodlivosti SR Daniel Lipšic. Dolnú hranicu trestnej zodpovednosti 14 rokov má podľa neho väčšina krajín Európy. "Niekde idú ešte ďalej - dokonca pod 12 rokov," dodal.

Čo na to hovoria sudcovia? Predseda trestného senátu Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko zníženie veku trestnej zodpovednosti nepodporuje. "Toto zníženie by bolo vhodné možno iba pri obzvlášť závažných trestných činoch," povedal nám P. Šamko. Rekodifikácia trestného práva by podľa neho mala skôr reagovať na možnosť sprísnenia trestnej a občianskoprávnej zodpovednosti rodičov za delikventné konanie ich detí.

"Pretože súčasná právna úprava nezodpovedá všeobecne uznávanej skutočnosti, že hlavný podiel na deviantnom právaní detí má práve nezodpovednosť ich rodičov," tvrdí sudca. Expert na trestné právo a bývalý šéf vyšetrovateľov Jaroslav Ivor považuje zníženie trestnej zodpovednosti na 14 rokov za odôvodnené. "Rozumová, intelektuálna i fyzická úroveň mladých ľudí je dnes oveľa vyššia ako tomu bolo v minulosti," tvrdí Ivor. Minulý rok bolo odsúdených 2 476 mladistvých vo veku 15 až 18 rokov - z toho 257 páchateľov dostalo nepodmienečný trest väzenia. "U mladistvých sa znižuje hranica všetkých trestných sadzieb odňatia slobody na polovicu," vysvetľuje J. Ivor. Mladistvý páchateľ môže dostať maximálne 10-ročné väzenie. "V histórii však takýchto prípadov bolo veľmi málo, takéto tresty hrozia napríklad za dvojnásobnú vraždu či vraždu z obzvlášť zavrhnuteľných pohnútok," dodáva J. Ivor.

Mladistvý si trest môže "odsedieť" iba so seberovnými spoluväzňami, nie s dospelými. Ak spácha trestný čin osoba mladšia ako 15 rokov, súd jej môže nariadiť ochrannú výchovu - tzv. polepšovňu. V prípade, že dieťa pácha trestnú činnosť opakovane, preberajú za to zodpovednosť jeho rodičia, ktorým hrozí napr. trest za ohrozenie mravnej výchovy.

TRESTNÉ ČINY - MALDISTVÍ A DETI

mladiství (páchatelia vo veku 15-18 rokov):

rok 2002 - 5 723 trestných činov

rok 2001 - 5 591 trestných činov

rok 2000 - 5 565 trestných činov

rok 1999 - 6 286 trestných činov deti (páchatelia vo veku 6-15 rokov):

rok 2002 - 4 131 trestných činov

rok 2001 - 3 937 trestných činov

rok 2000 - 4 159 trestných činov

rok 1999 - 4 859 trestných činov

JÁN BORČIN

obsah | Slovenská republika