Za väzenie sa bude platiť

Odsúdení zločinci si budú pobyty vo väzení hradiť z vlastných peňazí. Predpokladá to návrh zákona, ktorý do parlamentu predkladá ministerstvo spravodlivosti. Väzni by si mali zo svojich vreciek platiť stravu, oblečenie, dokonca si zrejme budú platiť aj vodu, ktorú spotrebujú na vlastnú potrebu.

"Toto opatrenie by sa týka-lo najmä väzňov v dôchodkovom veku," uviedol pre Pravdu Jozef Korec z odboru väzenstva sekcie trestného práva na ministerstva spravodlivosti. Od roku 1999, odkedy odsúdení dôchodcovia poberajú dôchodok, totiž podľa neho nastal "morálny problém". Náklady na ich pobyt vo väznici totiž hradil, rovnako ako ostatným, štát. Starším väzňom však zostával dôchodok, ktorý si odkladali na svoj účet. "A keď vyšli von, mali na rozdiel od ostatných väzňov na účte niekoľko tisíc korún," spresnil Korec. Štát touto novelou podľa Korca veľa neušetrí. "Ide o korunové položky, ktoré pri celkových nákladoch na jedného väzňa nemajú väčší finančný význam," konštatoval. V súčasnosti je totiž z 5500 ľudí vo výkone trestu iba asi 40 až 50 v dôchodkovom veku.

Pobyt vo väzení by si odsúdení nemali hradiť iba z peňazí za prácu počas výkonu trestu. Podľa návrhu ministerstva spravodlivosti by si mali väzenie platiť zo všetkých financií, ktorými disponujú. Ide teda aj o peniaze, ktoré má väzeň pri nástupe do výkonu trestu, ako aj dávky z nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Odsúdený, rovnako ako iný občan, sa pritom nesmie ocitnúť v hmotnej núdzi. Ak sa tak stane, postará sa oňho štát, ako to bolo doteraz.

Korec upozorňuje, že štát neušetrí ani na mladších väzňoch, pretože vysoká nezamestnanosť sa prejavila aj na nedostatku práce pre odsúdených. Zo všetkých ľudí vo výkone trestu je podľa Korca schopných pracovať asi 3500 väzňov, z ktorých v minulom roku pracovalo asi 60 percent.

Fakty o väzniciach

· pobyt odsúdeného vo väznici stojí štát ročne 300 000 korún
· okolo 3 500 z nich je práceschopných
· svoj trest si odpykáva 30 až 40 dôchodcov

Kde pracujú väzni

· Väzni pracujú najmä v poľnohospodárstve pri sezónnych prácach.
· Časť z nich pracuje aj v rámci vlastného väzenského hospodárstva, kde v dielňach vyrábajú úžitkové predmety ako nábytok, topánky a podobne.
· Zvyšných využíva ústav na "vlastnú réžiu" ako kuchárov alebo pomocníkov pri drobných prácach.
· Tí, ktorí pracovať nemôžu, majú buď vážne zdravotné problémy, nariadenú ústavnú liečbu, alebo sú z možnosti práce vylúčení pre svoju nebezpečnosť.
RÓBERT KADLEČÍK, PRAVDA

obsah | Slovenská republika