MK chce zaviesť vekovú vhodnosť kultúry

Jednotný systém označovania vekovej vhodnosti chce zaviesť Ministerstvo kultúry SR aj na filmové, zvukové a multimediálne diela.

V návrhu nového zákona o audiovízii, ktorý predložilo do pripomienkového konania, ministerstvo stanovuje miliónové pokuty za jeho nedodržanie. Tie doteraz dostávali iba televízie, respektíve vysielatelia. Po novom budú sankcie od päťtisíc po dva milióny korún hroziť všetkým výrobcom a distribútorom diel, ale i prevádzkovateľom filmoték, videopožičovní, počítačových herní. Piktogram s vekovou hranicou vhodnosti do 7, 12, 15 a 18 rokov budú musieť uplatňovať všetci tí, ktorí pôsobia v oblasti audiovízie a kinematografie, vrátane vysielateľov.

Rozhodovať o uložení pokuty chce samotné ministerstvo. V novom zákone je zakotvený aj generálny zákaz verejného šírenia audiovizuálneho diela pre dospelých, aby sa k nemu nemohli dostať maloletí. Najväčšia sankcia až dva milióny korún má podľa návrhu nového zákona hroziť tomu, kto neodovzdá kópiu svojho audiovizuálneho diela Slovenskému filmovému ústavu.

Podľa nového zákona bude ministerstvo viesť evidenciu slovenských audiovizuálnych diel a zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel a ich výrobcov. Zákon ďalej upravuje postavenie nezávislého producenta, podmienky ochrany audiovizuálneho dedičstva SR. Ministerstvo navrhuje, aby zákon začal platiť od 1. júla 2006.

TASR

obsah | Slovenská republika