Slovensko potrebuje viac menších veľvyslanectiev

Viac menších zastupiteľských úradov (ZÚ) v zahraniční plánuje v ďalšom období vybudovať minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

Slovensko sa vstupom do Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO) začalo podieľať na spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a riešení globálnych problémov. Dvojročným členstvom v Bezpečnostnej rade OSN od januára pribudne zodpovednosť za rozhodovanie v najväčších svetových krízach.

Kukan bude dva roky hľadať peniaze úsporami na svojom ministerstve. "Treba však počítať s tým, že po roku 2007 ďalšiu optimalizáciu siete ZÚ v zahraničí nebude možné uskutočniť bez zvýšenia rozpočtu MZV SR," upozornil v správe, ktorú pripravil pre vládu. SR je tiež krajinou s výrazne proexportne zameranou ekonomikou, pre ktorú je efektívna a dostatočne široká sieť ZÚ jedným zo základných predpokladov pre ďalší rozvoj hospodárskej spolupráce najmä v oblasti vývozu a získavania zahraničných investícií.

V súčasnosti sa podľa ministra sieť ZÚ SR postupne približuje "k relatívne optimálnemu stavu v rámci existujúcich finančných limitov". Napriek tomu je schopná efektívne a na vysokej profesionálnej úrovni presadzovať zahranično-politické záujmy SR. Vláda by si ale mala uvedomiť, že sieť ZÚ nikdy nebude dobudovaná definitívne, pretože je to dynamický proces, ovplyvňovaný nielen záujmami, ale aj možnosťami SR ako aj vývojom európskej a svetovej politiky.

Od roku 1993 boli postupne uzatvorené ZÚ Caracas, Managua, San José, Lima, Harare, Abu Dhabí, Santiago de Chile, Hanoj a Alžír, ako aj Generálny konzulát (GK) Padova. Zároveň boli otvorené ZÚ Záhreb, Ľubľana, Dublin, Riga, Minsk, Taškent, Kuala Lumpur, Astana, Sarajevo, Kuvajt, Misia pri NATO, pri OECD, GK Brno, Békéšska Čaba, St. Peterburg, Užhorod, Krakov, New York, Los Angeles a Šanghaj, uvádza v správe MZV. Kukan zároveň dodáva, že pre ďalšie fungovanie zahraničnej služby na úrovni člena EÚ treba prijať zákon o zahraničnej službe, ktorý má vláda v legislatívnom pláne.

SME

obsah | Slovenská republika