V Tatrách je o sto kamzíkov viac ako vlani

Na slovenskej i poľskej strane Tatier sa zvýšil počet kamzíkov oproti vlaňajšku o sto kusov. Nárast potvrdili výsledky jesenného spočítavania kamzičej zveri, ktoré nedávno urobili pracovníci Štátnych lesov (ŠL) TANAPu spoločne s kolegami z Tatrzanskieho Parku Narodowego.

Kým vlani zaregistrovali 486 jedincov, v tomto roku sa ich počet vyšplhal na 586, z toho je 95 tohtoročných mláďat (o 33 viac ako vlani). "Mali sme šťastie a videli sme pravdepodobne všetky kamzíky, ktoré na území žijú, i keď istú odchýlku predpokladáme vždy. Kamzík migruje, nezostáva dlho na jednom mieste," vysvetlil zoológ ŠL TANAP- u Jozef Kováč.

Najviac kamzíkov zaregistrovali na slovenskej strane Tatier, kde ich je 478, z toho 76 mladých. V poľskej časti ich bolo 108, medzi nimi 19 mladých. Najväčšie čriedy kamzíkov sú v Belianskych Tatrách. K miernemu nárastu došlo v liptovskej časti Západných Tatier. Kamzíky zaznamenali aj v Javorine, kde v predchádzajúcich rokoch chýbali. Naproti tomu v Tichej a Kôprovej doline sa udomácňujú len veľmi pomaly.

V posledných piatich rokoch štatistika potvrdzuje, že sa podarilo zastaviť pokles počtu tatranských kamzíkov, hoci ich stavy stále ovplyvňuje viacero faktorov. Patria k nim ťažko ovplyvniteľné klimatické zmeny, početnosť populácie ovplyvňuje aj vysokohorská turistika, horolezectvo a skialpinizmus. Ako prospešné sa ukázalo pridávanie kamennej soli a prikrmovanie sušenou jarabinou počas zimy.

Štátne lesy TANAP-u spočítavajú kamzíkov každoročne v rámci programu starostlivosti o zver v Tatranskom národnom parku. Za vyše polstoročie zaznamenali najnižšie stavy koncom 9O-tych rokov minulého storočia, keď počet kamzíkov poklesol pod hranicu 200 kusov. Naopak, najpočetnejšie stáda boli v rokoch 1964 a 1965, keď žilo v Tatrách viac ako tisíc kamzíkov.

TASR

obsah | Slovenská republika