Zahraniční Slováci dostanú viac peňazí

Na program štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí by v budúcom roku malo ísť zo štátneho rozpočtu o 28,8 milióna korún viac ako v tomto roku.

Vyplýva to zo záverov správy o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom v zahraničí za rok 2005, ktorú parlament zobral na vedomie.

Suma prostriedkov na pomoc krajanským spolkom a organizáciám v rámci grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by sa mala zvýšiť z 19,6 na 40 miliónov korún. Celkovo 8,5 milióna by malo ísť na domáce projekty ÚSŽZ pre krajanov, ako sú folklórne festivaly, konferencie, výstavy, vedecké semináre, edičná a dokumentačná činnosť, sprostredkovanie informácií krajanom či prezentácia kultúry. V tejto sume sa nachádzajú aj tri milióny korún na výkon slovensko-maďarskej dohody o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. O 3,6 milióna by sa mali zvýšiť prostriedky určené na zabezpečenie činnosti, chodu a dobudovanie ÚSŽZ. Celkovo by tak mal úrad na tento účel dostať 29 miliónov korún.

"Materiál zohľadňuje komplex potrieb a požiadaviek uvádzaných organizáciami slovenských menšín a komunít v zahraničí, ich rokovacími fórami vrátane najnovšej Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí, uskutočnenej v Bratislave 12.13. mája 2006, ako aj Svetovým združením Slovákov v zahraničí," uvádza sa v správe.

Slovenská republika bude podľa materiálu odborne, metodicky, materiálne, finančne a morálne podporovať aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí, zamerané na udržiavanie slovenskej identity, kultúry a jazyka a na udržiavanie kultúrneho dedičstva. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) nadväzuje na činnosť Generálneho sekretariátu pre zahraničných Slovákov, ktorý bol zriadený na úrade vlády.

Správa navrhuje rokovať so Slovenskou televíziou o vytvorení blokového vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podľa vicepremiéra Dušana Čaploviča by malo ísť o satelitné vysielanie zložené zo spravodajstva, pôvodných slovenských rozprávok a dokumentov a ďalšej pôvodnej slovenskej tvorby. Upozornil, že členovia komunít zahraničných Slovákov stále diskutujú o obnovení vysielania Slovenského rozhlasu na krátkych vlnách.

TASR

obsah | Slovenská republika