Parlament prijal návrhované zmeny v euroústave

Poslanci parlamentu včera schválili uznesenie, ktorým žiadajú vládu, aby na nadchádzajúcej medzivládnej konferencii v Ríme presadzovala zmeny v návrhu ústavy Európskej únie.

Národná rada SR sa tak priklonila k úsiliu smerujúcemu k zmene názvu dokumentu na Ústavná zmluva, k začleneniu zmienky o kresťanstve v jej preambule a zachovaniu princípu jedna krajina - jeden komisár v Európskej komisii. Poslanci zároveň žiadajú vládu, aby na rokovaniach presadzovala zmenu navrhovaného mechanizmu hlasovania tzv. kvalifikovanou väčšinou smerom k zachovaniu doterajšej váhy menších štátov. Zasadzovať sa má aj za pokračovanie rotujúceho predsedníctva EÚ a neoslabovanie platného princípu jednomyseľnosti v rozhodovaní únie, osobitne v oblastiach zahraničnej politiky, obrany, daní, trestného práva, súdnej a policajnej spolupráce, azylu a migrácie, kultúry a sociálneho zabezpečenia.

Kultivovaná a vcelku vecná, viac ako päťhodinová diskusia, bola zakončená zmätočným hlasovaním. Podľa Františka Mikloška parlament v priebehu dvoch mesiacov prijal dve protichodné uznesenia. Poslanci KDH navyše tvrdili, že nevedeli, že o včerajšom návrhu uznesenia hlasujú ako o celku. "Ja s takouto schizofréniou a podvodom nesúhlasím," vyhlásil. Žiadosť predstaviteľov KDH o zopakovanie hlasovania však bola zamietnutá.

Viacerí rečníci vo svojich vystúpeniach pred hlasovaním poukázali na krátkosť času, ktorý mali na prípravu svojho stanoviska - preklad návrhu ústavy dostali z Bruselu len pred dvoma týždňami.

F. Mikloško zdôraznil, že rodiaca sa európska ústava je dokumentom, ktorý oplyvní osud našej krajiny na desaťročia. Za zvláštne pritom označil to, že o takejto závažnej veci sa v našej spoločnosti vôbec nediskutovalo a nediskutuje. Podľa neho "tiché" prijímanie ústavy odzrkadľuje skutočnosť, že sme si ešte stále "neosvojili úlohu aktívnych účastníkov dejín". Vo svojom prejave sa prihovoril za presadzovanie odkazu na kresťanské hodnoty v preambule euroústavy, ktorá v terajšom návrhu pripravenom Konventom chýba.

Medzivládna konferencia o úpravách v terajšom návrhu ústavy sa začne 4. októbra v Ríme.

MILAN RYBANSKÝ

obsah | Slovenská republika