Slovenskí vojaci do NATO

Slovensko poskytne pre vojenské operácie NATO mechanizovaný prápor, chemickú jednotku, ženistov, a jednotku vojenskej polície. Hovorí o tom návrh cieľov síl 2004, ktorý dnes schválila vláda. SR bude ciele plniť v rokoch 2004 až 2010.

Tieto jednotky budú podľa ministra obrany Juraja Lišku postupne nasadzované do síl vyššej pripravenosti. V dlhšom časovom horizonte do roku 2010 sa SR tiež zaviazala pripraviť mechanizovanú brigádu s kompletnými prvkami bojovej podpory a bojového zabezpečenia.

Prijatím cieľov síl vzniká disproporcia medzi plánovanými finančnými prostriedkami podľa súčasného dlhodobého plánu a požadovanými prostriedkami na plnenie týchto cieľov. Rozdiel predstavuje do roku 2010 sumu viac ako 8 miliárd korún. Na základe toho bude rezort obrany aktualizovať dlhodobý plán s výhľadom do roku 2015, v rámci ktorého bude cieľovým silám priradená priorita z vecného aj z finančného hľadiska.

Navrhovaná výška rozpočtu pre ministerstvo obrany na budúci rok vo výške 1,85 percent HDP nie je podľa rezortu postačujúca na zabezpečenie minimálnych požiadaviek definovaných v cieľoch síl. Kvôli tomu sa budú prehodnocovať úlohy a štruktúra Ozbrojených síl SR. MO považuje za potrebné vyčleniť pre seba z rozpočtu minimálne 1,96 percenta HDP.

Aliancia navrhla slovenským ozbrojeným silám prijať celkovo 72 cieľov. Išlo najmä o požiadavky na vyčlenenie jednotiek, budovanie a poskytovanie nedostatkových spôsobilostí ako aj dlhodobé požiadavky zamerané na výskum a vývoj. SR z toho úplne akceptovala 34 cieľov síl, 11 čiastočne, štyri naďalej zvažuje, tri neakceptovala a dva návrhy boli vyňaté.

Návrh cieľov síl členských štátov NATO bude ešte v júni schvaľovať výbor pre obranné plánovanie na úrovni stálych predstaviteľov štátov aliancie. Následne bude predložený na rokovanie výboru pre obranné plánovanie na úrovni ministrov obrany členských štátov NATO na istanbulskom summite.

Materiál definuje sily a prostriedky, ktoré bude Slovensko poskytovať do celého spektra operácií NATO. Určuje, ktoré špecifické vojenské spôsobilosti a schopnosti musia vyčleňované sily a prostriedky a členská krajina ako celok dosiahnuť.

MARKIZA

obsah | Slovenská republika