Vojenčina sa končí, poslední vojaci strihajú meter

Od 23. decembra budú v slovenskej armáda už len profesionáli. Posledných 214 mladých mužov v ten deň končí šesťmesačnú základnú vojenskú službu a odíde do civilu.

Skončí sa tak aj jedna éra, v ktorej mala "vojna" veľký vplyv na celé generácie mladých mužov. Sociológ Ján Bunčák pripúšťa, že s istou dávkou zlomyseľnosti sa dá predvídať, že mladí muži budú odteraz "zženštilejší". Pre mladé ženy sa zasa "stráca orientačný bod", keď si budúcich manželov hľadali spravidla spomedzi tých, čo už mali "po vojne".

Vojenčina bola často drsným prostredím, v ktorom sa mnohí mladíci ťažko vyrovnávali s ponižovaním a šikanou. Kedysi trvala vojenčina dva roky, ale aj tí, ktorí ju dnes končia po šiestich mesiacoch, hovoria o zbytočnej strate času.

Bunčák však zdôrazňuje, že pre celé veľké sociálne skupiny, napríklad Rómov, bola vojenčina "darom z neba", lebo sa tam naučili mnoho vecí, získali napríklad vodičský preukaz. Priateľstvá z vojenčiny často pretrvali po celý život. Bunčák však priznáva, že citlivejším ľuďom mohla vojna uškodiť a tiež, "ak na vojnu prišiel lump, stal sa ešte väčším lumpom".

Postupný útlm vojenčiny poznamenal aj život desiatok miest a obcí, kde bývali veľké kasárne. Posádkové mestá ako Jelšava, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, ktoré boli desiatky rokov plné "záklaďákov" už dnes vyzerajú inak. Neprižení sa do nich toľko mladých ľudí a niektoré krčmy sú poloprázdne.

Profesionalizácia armády prebehla vo väčšine postkomunistických krajín. V Česku opustilo kasárne posledných 2000 záklaďákov už 22. decembra 2004.

Na čo majú v armáde nárok

Profesionál

· nástupný plat od 15 380 Sk mesačne,
· od hodnosti čatár príspevok na bývanie v priemere 6-tisíc,
· preplatenie cestovných nákladov pri návšteve rodiny,
· šesť týždňov dovolenky ročne,
· ďalšie príplatky pre vybrané profesie,
· v niektorých prípadoch náborový príspevok až 300-tisíc,
· bezplatné rekreácie, príplatky na dovolenky,
· pri odchode dostane odstupné, výsluhový dôchodok.

Vojak základnej služby

· 400 korún mesačne,
· 14 dní dovolenky za pol roka,
· ubytovanie a strava v kasárňach zadarmo,
· štát za neho platí zdravotné i dôchodkové poistné,
· za uniformu, tepláky alebo "kanady" platí len v prípade straty,
· pri odchode dostane pečiatku do vojenskej knižky.
· Brancov možno naďalej povolať pri pohromách

Branná povinnosť sa úplne neskončí ani po profesionalizácii armády. V určitých situáciách budú môcť byť mladí muži povolaní aj v budúcnosti. Mohlo by ísť hlavne o pomoc pri živelných pohromách alebo ekologických katastrofách. Brancov preto bude armáda evidovať až do ich veku 45 rokov. V prípade vojny budú mať možnosť bojovať so zbraňou v ruke. V takom prípade by povolanci museli vykonávať napríklad práce v nemocniciach.

Po odchode záklaďákov do civilu by armáda mala mať 24 500 vojakov. Cieľom ministerstva obrany je, aby desatina z nich boli ženy. Niektoré typy činností sú pre profesionálov vyhradené už veľa rokov. Napríklad do zahraničných misií chodia iba profesionáli. Časť práce, ktorú doteraz vykonávali najmä vojaci základnej služby, budú môcť vykonávať súkromné firmy (napríklad strážnu službu).

Aká bola na Slovensku dĺžka vojenskej služby

Do roku 1918 - 2 roky služby v rakúsko-uhorskej armáde, niekedy aj 3 roky (napr. jazda),
1920 - po vzniku Československa trvala spravidla 18 mesiacov,
1934 - po nástupe Hitlera v Nemecku sa v obavách z vypuknutia vojny predĺžila na 2 roky, taká bola aj v čase vojnového slovenského štátu po roku 1939,
1949 - s nástupom komunizmu trvala služba 2 roky, ale v niektorých prípadoch ju bolo možné predĺžiť (robilo sa to aj ľuďom prenasledovaným a z politických dôvodov). Vysokoškoláci, ktorí v čase štúdia navštevovali vojenské katedry všetkých univerzít, chodili na 1 rok. Vojaci boli väčšinou umiestnení čo najďalej od svojich domovov, aby nemohli utekať za rodinou. Tieto pravidlá platili až do pádu komunizmu.
1990 - Vojenská služba sa skrátila na 18 mesiacov. Ľudia, ktorí odmietli narukovať, si museli odslúžiť civilnú službu.
1993 - Vojna skrátila na 1 rok.
1998 - Ďalšie skrátenie na 9 mesiacov.
2004 - S blížiacou sa profesionalizáciou sa služba skrátila na dnešných 6 mesiacov.
2005 - 22. decembra záklaďáci definitívne opustia kasárne . Posledných vojakov základnej služby armáda povolala v júni.

Niektoré štáty ešte majú brannú povinnosť

* Dánsko - od 4 do 12 mesiacov (niektoré funkcie až 24 mesiacov),
* Fínsko - od 6 do 12 mesiacov,
* Nemecko - 9 mesiacov,
* Nórsko - 18 mesiacov (v skutočnosti 6 až 12 mesiacov).
* Poľsko - 12 mesiacov.
* Rakúsko - 7 mesiacov, od roku 2006 sa skráti o mesiac,
* Rumunsko - 12 mesiacov, vysokoškoláci 6 mesiacov.
* Grécko - 12 mesiacov, plánuje saskrátenie alebo zrušenie,
* Rusko - 2 roky,
* Švédsko - 8 až 15 mesiacov,
* Turecko - 6 až 15 mesiacov.

ČTK

obsah | Slovenská republika