Vojenský ústav v Lešti sa transformuje na základňu pre boj s terorizmom

Ministerstvo obrany chce transformovať Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku vo vojenskom výcvikovom priestore Lešť na výcvikovú základňu pre boj proti organizovanému zločinu a terorizmu.

Frekventanti budú po absolvovaní špeciálnych kurzov schopní riešiť náročné úlohy a situácie, ktoré vznikajú počas konfliktu s teroristami, počas ochrany osôb a majetku, pri oslobodzovaní rukojemníkov, či v zajatí. Mali by ich zvládnuť v mestských obývaných oblastiach a náročných prírodných podmienkach, v priemyselných objektoch, počas zníženej viditeľnosti a vo všetkých ročných obdobiach.

Ústav funguje od roku 1996 a zriadili ho najmä kvôli odskúšaniu programov špeciálnej telesnej prípravy pre profesionálnych vojakov. V jeho blízkosti sa nachádza horský masív Javorie, niekoľko desiatok opustených, neobývaných budov po odchode "spojeneckých vojsk" a vodná nádrž. Tento terén je podľa rezortu obrany veľmi vhodný pre výcvik špeciálnych jednotiek ozbrojených síl SR, ale aj iných rezortov. V areáli Ústavu je vybudovaná cvičná laserová strelnica, strelnica pre nácvik ostrej pudovej streľby v budovách, prekážková dráha a športové ihriská.

Podľa materiálu, ktorý zverejnil rezort obrany na svojej internetovej stránke, budú osobitne vyberať príslušníkov špeciálnych skupín cvičených na boj proti terorizmu. Okrem genetických a fyzických predpokladov sa kladie dôraz na psychiku, agresivitu, rozhodnosť a schopnosť samostatne riešiť meniacu sa situáciu. Zároveň musia mať zmysel pre tímovú prácu a podriadenosť záujmom celku. Absolvujú aj výcvik mimoriadnej náročnosti, ktorého súčasťou bude účeloý výcvik v dobrovoľnom zajatí - v záujme výmeny rukojemníkov.

Dokument uvádza, že v podmienkach Ústavu sa zavedením ďalších funkčných vyšetrení a testovacích metód zvýšila pravdepodobnosť úspešného výberu vojaka profesionála až na 92 percent (z pôvodných 50 percent). Ekonomická úspora, ktorá vznikne vylúčením neperspektívnych jedincov, uhradí náklady na zriadenie Ústavu v priebehu jedného maximálne dvoch rokov.

SME

obsah | Slovenská republika