Na voľby do NR SR nebudú dohliadať medzinárodní pozorovatelia

Na priebeh sobotňajších volieb do NR SR nebudú dohliadať pozorovatelia medzinárodných organizácií. "Členské štáty Európskej únie sú považované za vyspelé demokracie, preto Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe na Slovensko nikoho nevysiela," uviedol hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR Juraj Tomaga.

Z domácich pozorovateľov nebude monitorovať voľby mimovládna organizácia Občianske oko. "Ak, tak iba zopár jednotlivcov v niektorých okrskoch," povedal Peter Novotný z Občianskeho oka. Prípadní záujemcovia o pozorovanie priebehu volieb a sčítavania hlasov v okrskových komisiách nepotrebujú súhlas Ústrednej volebnej komisie. Podľa zákona majú právo byť vo volebnej miestnosti. "Tieto osoby možno z volebnej miestnosti vylúčiť len v prípade, ak by bol ohrozený verejný poriadok, alebo z dôvodu kapacitných možností volebnej miestnosti," uvádza volebný zákon. V roku 2002 bola na slovenských voľbách do NR SR 11-členná pozorovateľská misia OBSE. Priebeh volieb sledovalo aj 54 pozorovateľov zo združenia Občianske oko a ďalší domáci pozorovatelia.

TASR

obsah | Slovenská republika