Právnik: Ústava nepozná predčasné voľby

Ústava len veľmi skromne pamätá na krízové situácie v oblasti zákonodarnej a výkonnej moci. Vôbec nepozná inštitút predčasných volieb a nie je nikde zakotvený, uviedol právnik a niekdajší sudca Ústavného súdu SR Tibor Šafárik.

Reagoval tým na návrh SMK prijať ústavný zákon o konaní predčasných volieb. Šafárik nie je zástancom toho, aby zákonodarný zbor menil svojvoľne ústavu. "Nie som priateľom názoru, že väčšina môže prijať čokoľvek. Národná rada má presne vymedzené, určené kompetencie a nemôže skákať vpravo-vľavo, meniť stanovený počet poslancov a štvorročné funkčné obdobie. Neodvážim sa dnes z ústavnoprávneho hľadiska povedať, či môže NR SR sama sebe skrátiť funkčné a volebné obdobie," povedal. Súčasne ale dodal, že by bolo zlé, keby sa terajšia situácia takýmto spôsobom nedala riešiť. "Ťažko by jej mohol niekto vytknúť, že sama sebe skrátila funkčné obdobie. Vhodné by bolo, aby NR SR prijala príslušný ústavný zákon, ktorý by expressis verbis umožňoval skrátenie jej funkčného obdobia. Podľa mňa by to bolo právne čisté," povedal Šafárik.

Ako Šafárik dodal, keď prelistoval ústavu, len v článku 102 sa hovorí o funkčnosti parlamentu. Národnú radu môže rozpustiť prezident republiky, ak nebola dlhšie ako tri mesiace spôsobilá uznášať sa. ,,Ak by chceli poslanci privodiť takýto stav a blokovať parlament tri mesiace, musel by konať prezident. Bolo by to ale nerozumné, nezodpovedné" povedal Šafárik. Podľa neho je aj ďalšia možnosť, ako takýto stav riešiť - jednotliví členovia vlády podajú demisiu, premiér môže podať demisiu, čím by padla celá vláda, a parlament by musel túto situáciu riešiť. Tieto krízové situácie už ústava upravuje.

Podľa Šafárika sa terajšia situácia vzhľadom na náš volebný systém môže kedykoľvek zopakovať. Je preto žiaduce, aby sa v tomto smere prepracovala naša ústava.

SITA

obsah | Slovenská republika