Slovensko-Český klub za voľby v zahraničí

Slovensko-český klub, občianske združenie so sídlom v ČR, podporuje iniciatívu poslancov Sociálnodemokratickej strany Slovenska, ktorá má umožniť občanom SR žijúcim v zahraničí voliť na zastupiteľských úradoch. Víta aj stanovisko ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana, že jeho rezort je na takéto voľby pripravený. Slovensko-český klub k tomuto kroku vyzval poslancov Národnej rady SR už 24. júna 2000. Potreba novelizácie v tomto smere sa zvyšuje zvlášť od roku 1999. Odvtedy totiž získal veľký počet Slovákov, žijúcich za hranicami Slovenska, predovšetkým v Českej republike, dvojité občianstvo. Výrazne tak pribudlo občanov SR, žijúcich trvalo v zahraničí. Pritom volebné právo je atribútom občianstva, nie trvalého pobytu.

Slovensko-český klub preto požaduje, aby sa mohli občania trvalo žijúci v zahraničí zapojiť do parlametných a prezidentských volieb, ako aj do hlasovania v referende na zastupiteľských úradoch. Súčasný stav, keď musia kvôli každému hlasovaniu cestovať na Slovensko, vytvára podľa Slovensko-českého klubu neprimerané finančné i časové bariéry. Napríklad v prípade dvojkolových prezidentských volieb je to prekážka takmer neprekonateľná. Slovensko-český klub pritom opakovane poukazuje na fakt, že na zastupiteľských úradoch môžu voliť občania mnohých štátov, vrátane niektorých susedov Slovenska.

(r)

obsah | Slovenská republika