Začína sa kampaň pred voľbami do VÚC

O 7.00 hodine sa na Slovensku začala volebná kampaň pred voľbami do vyšších územných celkov (VÚC). Politické strany môžu na ňu minúť neobmedzené množstvo peňazí, pretože zákon im neurčuje finančný limit.

Pre kampaň mala obec kandidujúcim koalíciám, stranám i nezávislým kandidátom vyhradiť plochu na vylepovanie predvolebných plagátov a pri vyčlenení plôch musela dodržať rovnosť pre všetkých kandidujúcich. Zákon neupravuje kampaň vo verejnoprávnom Slovenskom rozhlase a Slovenskej televízii.

Pri voľbách do VÚC platí 48-hodinové moratórium, ktoré sa začína 24. novembra. Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu 26. novembra o 07.00 hodine.

TASR

obsah | Slovenská republika