O vysoké školy v SR sa zaujímajú najmä Srbi

Najväčší záujem o štúdium na slovenských vysokých školách majú zahraniční Slováci zo Srbska, Chorvátska, Rumunska a Ukrajiny. Z týchto krajín dostane štipendium slovenskej vlády, z ktorého vysokoškoláci môžu hradiť náklady na štúdium, len časť žiadateľov.

Naopak, žiadni žiadatelia sa už tri roky neprihlásili vo Francúzsku, Kanade, či Spojených štátoch, vyplýva zo správy ministerstva školstva, ktorou sa bude zaoberať vláda.

Každý rok nastúpi do prvých ročníkov na slovenské univerzity a ďalšie verejné vysoké školy viac než 60 zahraničných Slovákov s vládnym štipendiom. Spolu sú na školách asi tri stovky štipendistov zo slovenských zahraničných komunít. Slovenská strana im okrem štipendií hradí aj študijné poplatky. V tomto akademickom roku si to vyžiada necelých 28 miliónov korún.

Okrem zahraničných Slovákov vláda podporuje aj študentov z rozvojových krajín, napríklad z Kirgizska, Sudánu, či Malediv. Do prvých ročníkov nastúpi každý rok desať až pätnásť týchto študentov a spolu s vysokoškolákmi z ďalších ročníkov ich na Slovensku študuje s podporou štátu 40 až 50. Náklady na ich štúdium by mali byť v tomto akademickom roku asi 21 miliónov korún.

V ďalších rokoch Slovensko pravdepodobne viac peňazí na štipendiá pre zahraničných Slovákov aj pre študentov z rozvojových krajín nevyčlení. "Zvyšovanie finančnej podpory bude podmienené možnosťami štátneho rozpočtu. V súčasnosti využívame pridelené prostriedky na poskytovanie rozvojovej pomoci v plnom rozsahu," povedala Viera Trpišová z ministerstva školstva, ktoré má vyplácanie štipendií na starosti.

Vysokoškoláci, ktorí štipendiá získajú, majú nárok na 6000 korún mesačne, jednorazový príspevok 1000 korún pri nástupe na štúdium a rovnako 1000 korún dostanú aj pri skončení štúdia. Tieto sumy sa vzťahujú na magisterské štúdium, študenti na doktorandskom štúdiu dostávajú o 1000 korún mesačne viac a aj jednorazový príspevok pri skončení štúdia je o rovnakú výšku vyšší.

O štipendiá môžu žiadať aj Slováci, ktorí chcú ísť študovať do zahraničia. Každoročne využíva finančnú pomoc z niektorého z programov CEEPUS, Socrates - Erasmus a ďalších asi 2000 slovenských vysokoškolákov.

ČTK

obsah | Slovenská republika