OCENENIA ZA ČESKO-SLOVENSKÉ VZŤAHY

Veľvyslanec Českej republiky v Slovenskej republike Rudolf Slánský dnes, 12. decembra, odovzdá pamätné medaily Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky za obetavú prácu na poli rozvoja českých a slovenských vzťahov. Medzi dvoma desiatkami ocenených na prvých miestach figurujú primátor mesta Trenčianske Teplice, ktoré každoročne udeľuje Cenu Karla Čapka za propagáciu diela bratov Čapkovcov a podporu československej vzájomnosti, a známy tenista a trenér českého daviscupového družstva Jan Kukal, ktorý na Slovensku pomohol zorganizovať niekoľko mimoriadne úspešných výstav českých výtvarníkov 20. storočia svetového mena ako boli Alfonz Mucha, Frantiąek Kupka, alebo Otto Gutfreund. K ďalším oceneným patrí známy astronóm doc. RNDr. Záviš Bochníček, DrSc. a viacerí predstavitelia krajanských a občianskych združení z rôznych miest Slovenska, ako je Český spolok na Slovensku, Kruh priateľov českej kultúry, Klub občanů ČR v SR, Česko-slovenské Mosty a iné. Medialy budú odovzdané dnes večer o 19.00 hod. na úvod koncertu vážnej hudby v podaní mladých českých a slovenských umelcov v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Koncert každoročne v predvianočnom období organizuje bratislavská regionálna organizácia Českého spolku na Slovensku. Podľa výsledkov májového sčítania obyvateľov, domov a bytov sa na Slovensku k českej národnosti hlási 44 620 trvalo bývajúcich občanov, čo je približne o 8 tisíc menej ako pred 10 rokmi. Po maďarskej a rómskej národnosti je česká komunita treťou najpočetnejšou s podielom 0,8 percenta na celkovom počte obyvateľov Slovenska. Česká národnosť je pomerne rovnomerne zastúpená po celom území Slovenska, iba v okresoch Skalica, Bratislava I a Bratislava III jej podiel prevyšuje 2 percentá populácie. Okrem nich sa ďalších 2 348 obyvateľov Slovenska prihlásilo k národnosti moravskej. Prípadné ďalšie informácie poskytne ing. Petr Stahl, predseda regionálnej organizácie Českého spolku na Slovensku v Bratislave, č. tel. 02-5557 6403.

JIŘÍ VÝBORNÝ, tajomník Regionálnej organizácie ČSNS v Bratislave

obsah | Slovenská republika