Slovensko vyhosťuje stále viac ľudí

Za prvý polrok tohto roku polícia vyhostila zo Slovenska 976 nežiaducich osôb. Medzi nimi bolo najviac Ukrajincov - 549 a Moldavcov - 130. Potvrdila to Ľubomíra Miklovičová z tlačového oddelenia ministerstva vnútra. Medzi vyhostenými boli aj občania Indie, Číny, ale napríklad aj Poľska, Belgicka, Veľkej Británie a Dánska. Počet vyhostených osôb zo Slovenska narastá.

Minulý rok polícia vyhostila 1 480 osôb. V roku 2002 to bolo 1 206 osôb, z toho 604 osôb bolo ukrajinskej národnosti. Nasledovali Moldavčania, Poliaci a 47 osôb z Veľkej Británie.

Najčastejším dôvodom vyhostenia bol vstup alebo zdržiavanie sa na území Slovenska bez oprávnenia. Pre tento trestný čin polícia vyhostila 686 osôb. Pre porušovanie právnych predpisov bolo vyhostených 144 osôb. Polícia za prvý polrok tohto roka vyhosťovala aj za spáchanie trestného činu. Traja Litovčania a jeden Holanďan museli Slovensko opustiť pre narušovanie verejného poriadku, ochrany zdravia, práv a slobôd druhých.

Miklovičová ďalej informovala, že Úrad hraničnej a cudzineckej polície vyhosťuje nežiaduce osoby podľa zákona o pobyte cudzincov na obdobie od jedného do desiatich rokov. Ide o takzvané administratívne vyhostenie. Polícia môže vyhostiť cudzinca na desať rokov, ak ohrozuje bezpečnosť štátu, verejný poriadok a zdravie iných osôb. Ak cudzinec spácha na území Slovenska trestný čin, súd môže rozhodnúť o súdnom vyhostení. V takom prípade sa už vyhostený cudzinec nemôže vrátiť na územie Slovenska.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika