Ženy v SR sú vzdelanejšie ako v starých krajinách EÚ

Ženy na Slovensku sú vzdelanejšie ako ženy v starých 15 krajinách Európskej únie a v SR je tradične vysoká zamestnanosť žien. Konštatovala to na workshope Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Rovnosť príležitostí žien a mužov v politike sociologička Silvia Porubänová.

Tvrdí, že členstvo v únii pomohlo Slovensku v rovnosti príležitostí a SR bude pred Európskou komisiou v tejto oblasti priebežne hodnotené, a to nielen za deklarovanú rovnoprávnosť. Podľa jej slov v súvislosti s našou krajinou sa často spomínajú konotácie (pozn. nepriame označovanie) o tradičnom, konzervatívnom Slovensku. Je presvedčená, že v istých segmentoch spoločenského života to môže byť pravda, ale pri rovnosti príležitosti má Slovensko niekoľko vynikajúcich predpokladov. "Je tu tradične vysoká zamestnanosť žien a ide o výrazný emancipačný aspekt. Ženy sú v SR sú zvyknuté pohybovať sa vo verejnom priestore, angažovať a verejne sa združovať. A to je prvý výrazný predpoklad, ktorý sa napríklad v Grécku alebo Portugalsku ťažko prekonával. A tu sme niekoľko desaťročí dopredu," povedala Porubänová.

Naznačila, že pre vstup do verejného politického života netreba na Slovensku presviedčať presvedčené ženy. Tvrdí, že treba združiť tlak mimovládnych organizácií, odborníkov, médií, ako aj samotných aktérok, ktoré majú ambíciu angažovať sa. "Španielsko je pre Slovensko podobný príklad, pretože má podobné nálepky ako naša krajina - tradičná, katolícka spoločnosť. Napriek tomu tento problém v reálnom živote neexistuje a rodová rovnosť dosiahla dobré inštitucionálne výsledky. A pokiaľ ide o politické rozhodovanie, existuje tu parita," dodala Porubänová.

Seminár sa uskutočnil v rámci programu Gender mainstreaming. Je to reorganizácia, zlepšenie, rozvoj a prehodnotenie politických a rozhodovacích procesov tak, aby bol rodový pohľad začlenený do politiky vo všetkých oblastiach, na všetkých úrovniach, a to aktérmi, ktorí sa vo všeobecnosti podieľajú na vykonávaní verejnej politiky.

TASR

obsah | Slovenská republika