V Bratislave se zrealizuje Paneurópska štúdia o bývaní a zdraví

Bratislava sa zaradí medzi osem európsky miest, v ktorých Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zrealizuje Paneurópsku štúdiu o bývaní a zdraví.

Projekt pripravilo Európske centrum pre životné prostredie a zdravie WHO so sídlom v Bonne a jeho cieľom je získať vedomosti o realite bývania, podmienkach života a zdravia v meste.

S realizáciou štúdie, ktorá prebehne formou prieskumu, začnú v hlavnom meste SR vo štvrtok 3. apríla a trvať by mala dva až štyri týždne. Uskutoční sa na vzorke približne tisíc domácností z databázy registrovaných obyvateľov Bratislavy.

Jaroslava Zapletalová z Inštitútu bývania na dnešnej tlačovej konferencii informovala, že výsledkom projektu by mala byť správa o podmienkach bývania a zdravotnom stave, ktorá identifikuje priority pre ďalšie aktivity samosprávy a jej partnerov. "Prieskum bude prebiehať prostredníctvom štandardizovaných dotazníkov pripravených lekármi a odborníkmi," uviedla.

Podľa Matthiasa Braubacha zo WHO koordinujúceho projekt v Bratislave hrá kvalita podmienok bývania rozhodujúcu úlohu pre zdravotný stav obyvateľov. "Viacero zdravotných problémov je totiž priamo alebo nepriamo spojených so samotnou budovou, použitými stavebnými materiálmi, s vybavením bytu alebo s jeho rozlohou a priestorovým usporiadaním," zdôraznil.

Prieskum bude realizovať 12 dvojčlenných tímov anketárov. Pôjde o študentov vysokej školy, ktorí osobne navštívia každú vybranú domácnosť, kde strávia asi hodinu Prvá analýza zozbieraných údajov bude k dispozícii približne o mesiac. Organizátori projektu očakávajú, že získajú informácie, ktoré spájajú životné štandardy a formy bývania vo veľkej časti európskej populácie.

Prieskum už prebehol v Taliansku, Litve, Švajčiarsku, Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Po Bratislave sa ešte uskutoční v maďarskej Budapešti.

SME

obsah | Slovenská republika