Londýn je pripravený podeliř sa s Bratislavou o svoje skúsenosti

So štátnym tajomníkom britského ministerstva práce a dôchodkov Malcolmom Wicksom

Odchádzate na návštevu Českej republiky a zajtra prídete aj na Slovensko. Čo je hlavným cieľom vašej cesty?

- Mám pred sebou dva ciele. Prvým je, že chceme ešte viac zlepšiť naše dobré vzťahy tak s Českom, ako aj so Slovenskom. Máme pritom na zreteli najmä to, že sa k nám v roku 2004 pripojíte v Európskej únii. Mal som už možnosť stretnúť sa s vaším ministrom práce a sociálnych vecí a rád ho uvidím znovu. Najkonkrétnejším dôvodom návštevy je však seminár o politike zamestnanosti, na ktorom sa stretnú ministri, biznismeni, akademici a rôzni štátni úradníci. Ja na ňom budem hovoriť o našich skúsenostiach v podpore zamestnanosti. Vo Veľkej Británii sme dosiahli určité úspechy v podobe nárastu počtu pracujúcich a rád sa s našimi skúsenosťami v tomto smere podelím s ľuďmi, ktorí túto problematiku majú na starosti u vás.

Slovensko má, okrem Poľska, najvyššiu mieru nezamestnanosti spomedzi všetkých krajín pozvaných do EÚ. Môže nám únia, alebo Británia konkrétne pomôcť pri riešení tohto problému?

- Myslím si, že najlepší spôsob, akým môžeme pomôcť, je výmena názorov a skúseností v oblasti pracovnej politiky. Máme viacero konkrétnych programov na pomoc nezamestnaným, či už ide o mladých absolventov, starších pracovníkov alebo dlhodobo nezamestnaných. Všetkým týmto ľuďom je dôležité pomáhať pri hľadaní práce - a my im pomáhame.

U nás sa to zatiaľ stále príliš nedarí...

- Veľmi sa teším na stretnutie s kolegami v Bratislave, aby som im mohol vysvetliť náš prístup. Poskytneme vám toľko podpory, koľko budeme môcť v podobe organizovania návštev - tak, aby ľudia mohli pochopiť britské skúsenosti a videli, či sa dajú, alebo nedajú nejakým spôsobom aplikovať aj na Slovensku.

Čo by ste vy robili, ak by ste boli konfrontovaní s takmer dvadsaťpercentnou úrovňou nezamestnanosti?

- Môžem povedať, že celková nezamestnanosť vo Veľkej Británii nebola nikdy taká vysoká. Samozrejme, v 80. a začiatkom 90. rokov sme aj u nás mali veľmi vysokú úroveň nezamestnanosti. Bol to dôsledok priemyselnej reštrukturalizácie a viacerých ďalších faktorov. Teraz sa u nás nezamestnanosť pohybuje iba okolo piatich percent. Odkedy bola v roku 1997 zvolená nová vláda, vzniklo v britskej ekonomike jeden a pol milióna nových pracovných miest. Minulý mesiac bol počet ľudí bez práce v Británii najnižší za posledných dvadsaťsedem rokov a toto číslo naďalej klesá. Tento týždeň by počet nezamestnaných mal dosiahnuť nové historické minimum. Nehovorím, opakujem, nehovorím, že toto všetko sa dá ľahkým a jednoduchým spôsobom aplikovať aj v iných krajinách. Myslím si však, že s našimi kolegami na Slovensku sa môžeme podeliť o zaujímavé skúsenosti.

Po rozšírení budú v Európskej únii k dispozícii početné pracovné sily z nových členských krajín. Viaceré štáty preto nechcú otvoriť svoj pracovný trh a v rámci prístupových rokovaní sa v tomto smere poistili prechodnými obdobiami. Vy sa neobávate, že Britániu zaplavia lacné pracovné kádre zo strednej a východnej Európy?

- Nie, toho sa neobávame. Vláda Veľkej Británie už vyhlásila, že po pripojení Slovenska k Európskej únii rada realizuje jednu zo spoločných akcií EÚ, konkrétne voľný pohyb osôb. Odhady, ktoré sme videli, nijako nenaznačujú, že by sme mali očakávať prílev veľkého počtu pracovníkov. Skutočnosťou je, že v Európskej únii nebude v nadchádzajúcich rokoch vysoká pôrodnosť. S ohľadom na produktivitu a ekonomický progres celej únie vrátane Slovenska musíme už teraz zaistiť, aby všetci ľudia v produktívnom veku mali naozaj možnosť nájsť si prácu. Myslím si, že to je vážna výzva, ktorej terajšie štáty únie už čelia a zjavne prvoradá úloha pre také členské štáty, ku ktorým bude už čoskoro patriť aj Slovensko.

MIRO BARIČ, NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika