Za záchranu v horách sa bude platiť

Ľudia, po ktorých bude horská záchranná služba pátrať alebo ich zachraňovať, budú od júla 2006 platiť za túto službu. Vyplýva to z novely zákona o horskej záchrannej službe, ktorú schválil parlament.

Poslanci sa po piatich mesiacoch tak vrátili k spornej novele, ktorou chceli zmeniť aj zákon o premávke na pozemných komunikáciách. Išlo o zadržanie vodičského preukazu, ak vodič v obci prekročí povolenú rýchlosť o viac ako 30 kilometrov za hodinu, a o to, aby vodiči mali po celý rok rozsvietené svetlá.

Platenie za záchranu je bežnou praxou takmer vo všetkých alpských oblastiach. Výrazne sa tým zlepší možnosť vymáhať náklady za záchranu a odstránia sa komplikácie pri dokazovaní porušenia zákona zachraňovanou osobou, argumentuje rezort vnútra. Zároveň vznikne tlak na návštevníkov hôr, aby si uzatvárali úrazové poistenie. Horská záchranná služba sa zároveň začlení do integrovaného záchranného systému.

Novela tiež upravuje podmienky činnosti záchranárov. Záchrannú činnosť budú môcť vykonávať len osoby s odbornou a zdravotnou spôsobilosťou. Tú záchranári získajú špecializovanou prípravou a úspešnou skúškou pred odbornou komisiou vymenovanou riaditeľom horskej služby. Záchranári budú povinní absolvovať raz za dva roky preskúšanie.

Na zvýšenie bezpečnosti rekreantov v horách sa upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu. Prevádzkovatelia tratí budú povinní vydať a na viditeľnom mieste umiestniť pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, ktoré je povinný každý dodržiavať, označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti a zabezpečiť pri úraze na lyžiarskej trati prvú pomoc a prepravu zranenej osoby do miesta, kde jej poskytnú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Prevádzkovateľ lyžiarskej trate bude oprávnený na nej zakázať činnosť osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na lyžiarskej trati. Prevádzkovateľ zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu bude povinný pri záchrannej činnosti umožniť bezplatne prednostnú prepravu zamestnancov horskej služby a iných záchranných služieb a zachraňovaných osôb na zariadení určenom na osobnú lanovú dopravu, ak to umožňujú poveternostné podmienky, a to aj mimo prevádzkového času. Novela zákona nadobúda účinnosť od 1. januára, okrem ustanovení o platení za záchranu. Tie budú účinné od júla.

TASR

obsah | Slovenská republika