Sporný zákon o zahraničných Maďaroch

Na Slovensku sa nebudú uplatňovať tie časti Zákona o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách, ktoré porušujú zvrchovanosť právneho poriadku SR. Vyhlásil to 19. januára predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda v diskusnej relácii Rádia Twist "Duel alebo dialóg". Vyjadril presvedčenie, že SR sa správa v tejto otázke v súlade s medzinárodným právom a "problémy má Maďarská republika".

Zákon o zahraničných Maďaroch nadobudol účinnosť 1. januára. Už dlho pred týmto dátumom, vlastne odkedy sa o ňom začalo v Budapešti hovoriť, vyvolával emócie vo väčšine susedných krajín. Najväčšie v Rumunsku a na Slovensku, Rakúsko bolo spod platnosti zákona vyňaté. Zrejme najväčším problémom je maďarský zámer vyplácať podporu tým žiakom, ktorí na území iných štátov študujú v maďarčine. Práve to podľa slovenskej strany porušuje zvrchovanosť Slovenska, pretože by sa mal cudzí, v tomto prípade maďarský, zákon uplatňovať na jej území. Rumunsko napokon našlo s Maďarskom kompromis, keď odsúhlasilo uplatňovanie zákona za cenu ústupku Budapešti, že právo pracovať v Maďarsku bez povolenia sa nebude vzťahovať iba na rumunských Maďarov, ale na všetkých občanov Rumunska.

Slovensko podobný kompromis odmieta a chce ísť skôr rakúskou cestou - požaduje svoje vyňatie z účinnosti zákona. Odvoláva sa pri tom aj na závery takzvanej Benátskej komisie Rady Európy, ktorá posudzovala právne normy majúce za cieľ preferenčné zaobchádzanie s občanmi iných štátov, vrátane zákona MR o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách. Tie sú podľa ministerstva zahraničných vecí SR zhodné s právnym pohľadom na Slovensku. Podľa Benátskej komisie môžu účinky zákonov týkajúcich sa cudzích občanov nastať iba na území štátu, ktorý takýto zákon prijal, pričom preferenčné zaobchádzanie s týmito občanmi sa smie týkať vzdelávania a kultúry, výlučne však s cieľom podporovať kultúrne väzby. Pokiaľ sa účinky tohto druhu právnych noriem dotýkajú cudzích občanov na území ich štátu v oblastiach, ktoré nie sú zmluvne pokryté, je na ich uplatňovanie nevyhnutný súhlas príslušného štátu. Benátska komisia, ktorá je vedeckým poradným orgánom Rady Európy (RE), upozorňuje aj na skutočnosť, že jednostranné opatrenia súvisiace s preferenčným zaobchádzaním s cudzími občanmi by sa nemali dotýkať oblastí pokrytých bilaterálnymi zmluvami existujúcimi medzi príslušnými štátmi bez výslovného súhlasu dotknutého štátu.

Maďarsko udelilo vôbec prvé preukazy zahraničných Maďarov demonštratívne práve rodine zo Slovenska. Podobné krajanské preukazy udeľuje aj Slovensko, avšak z ich vystavenia nevyplývajú žiadne právne dôsledky na území cudzích štátov.

Mikuláš Dzurinda vo svojom rozhlasovom vystúpení uviedol, že mu záleží na dobrý susedských vzťahoch medzi oboma republikami, ako aj medzi ich občanmi. Odmietol sa preto vyjadriť, či SR prijme nejaké jednostranné riešenie. Podľa premiéra Dzurindu má Slovensko zákon o používaní jazykov národnostných menšín v úradnom styku, ratifikovanú chartu menšinových jazykov, množstvo ľudí sa zúčastnilo na otvorení Mosta Márie Valérie v Štúrove, klenúceho sa ponad hraničnú rieku Dunaj. "Nikdy v histórii neboli také dobré vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi, aj v rámci vlasti i medzi SR a MR," zdôraznil.

Podľa Dzurindu by sa politici mali správať tak, aby to bolo pre blaho ľudí. "Mali by sme tomu prispôsobovať obsah aj štýl toho, čo hovoríme. Nechcem šermovať jednostrannými opatreniami. Slovensko nie je pod tlakom. Pod tlakom je Maďarská republika a jej vláda," dodal Dzurinda. Spomenul, že už 23. apríla 2001 maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi povedal, aby boli SR a MR voči sebe opatrné a citlivé. "Rozumiem vnútornej taktike Orbána, pretože voľby v MR budú 7. apríla. Žiadal som ho, aby zvažovali každý krok. Ťažko sa veci budujú, ľahko sa rúcajú. Je dobrý priestor na to, aby sme nevolili extrémnu rétoriku. Vláda i ja máme tento postup niekoľko mesiacov premyslený," ubezpečil Mikuláš Dzurinda. Zároveň odmietol špekulácie o možnom odchode Strany maďarskej koalície z vlády, čím tento subjekt hrozil už v súvislosti s reformou verejnej správy a novým územnosprávnym členením. Spor však vládnu koalíciu v období blížiacich sa volieb na Slovensku nepochybne oslabuje.

(vs)

obsah | Slovenská republika