Čoraz viac zahraničných študentov sa učí slovenčinu

Zahraniční študenti majú čoraz väčší záujem o štúdium slovenčiny a slovenských reálií. Tvrdí to Ústav jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov (ÚJOP), ktorý je súčasťou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎV UK).

ÚJOP má v tomto roku 101 zahraničných študentov z 35 krajín, ktorí sa vzdelávajú v rámci štyroch študijných programov. Pre agentúru SITA Elena Homolová z CĎV UK povedala, že minulý rok sa učilo slovenčinu 92 študentov z cudziny. Zaujímavosťou je, že minulý akademický rok bol každý absolvent ÚJOP prijatý na vysokú školu.

Od septembra ÚJOP zmenil adresu, pretože sa presťahoval do novej budovy na Žižkovu ulicu. Zamestnanci sa tešia z nových priestorov pod Bratislavským hradom, aj keď tam nie je špeciálne vybavenie pre cudzojazyčnú výučbu. "Sú impulzom pre rozvoj vzdelávania zahraničných záujemcov v slovenskom jazyku, ako aj pre šírenie slovenskej kultúry," uviedla Homolová.

CĎV UK v pondelok oslávi druhé výročie od svojho vzniku. Centrum je vzdelávacím a poradenským pracoviskom univerzity. Zastrešuje štyri oblasti vzdelávania dospelých prostredníctvom Inštitútu vzdelávania a kariérových služieb, Jazykového centra, Univerzity tretieho veku a ÚJOP.

SITA

obsah | Slovenská republika