Zahraniční Slováci už odovzdávajú hlasy

Prví občania SR s trvalým pobytom v zahraničí, ktorí zaslali svoje hlasy do volieb do Národnej rady SR, sú zo Švajčiarska. Na Miestny úrad v Bratislave-Petržalke prichádzajú denne desiatky obálok s hlasovacími lístkami zahraničných Slovákov, už ich evidujú takmer 400.

"Zatiaľ máme najviac voličov z Čiech, ale prichádzajú návratné obálky aj z Austrálie a ďalších krajín," uviedol tlačový tajomník petržalského miestneho úradu Marek Papajčík. "Niekoľko doporučených zásielok s hlasovacími lístkami, ktoré sme odoslali záujemcom najmä zo Spojených štátov, sa nám však vrátilo ako adresát neznámy či nezastihnutý," dodal Papajčík.

Záujem voliť poštou vo voľbách do Národnej rady SR prejavilo vyše 3 800 občanov Slovenskej republiky, ktorí trvalo žijú v zahraničí a tých, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, ale v čase volieb nebudú doma. Voliť poštou chce 640 zahraničných Slovákov a žiadosti na obecné úrady poslalo vyše 3 200 záujemcov. Najviac ľudí chce voliť z Čiech, ale aj zo Spojených štátov, Kanady, Mexika, Kuvajtu, Izraela či Nového Zélandu. Voliči v spätnej obálke s označením Voľba poštou zasielajú jeden vyplnený hlasovací lístok. Poštovné platí volič, pričom hlasovacie lístky by mal poslať doporučene a 1. triedou.

Do výsledku hlasovania sa započítajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré prídu na petržalský úrad najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb, teda v piatok 16. júna. Hlasovacie lístky v obálke potom v deň volieb vysypú do volebnej urny v určenej okrskovej komisii.

Voliť poštou môžu občania Slovenskej republiky po prvý raz. Občania SR s trvalým pobytom v zahraničí museli doručiť svoje žiadosti na Miestny úrad v Bratislave-Petržalke, ktorý vedie osobitný zoznam voličov.

TASR

obsah | Slovenská republika