Krajania žiadajú viac správ zo Slovenska

Slovenské médiá v zahraničí žiadajú viac informácií o Slovensku a zvýšenie informovanosti o aktivitách krajanov v slovenských médiách. Je to jeden zo záverov dvojdňovej konferencie v Bratislave, na ktorej sa venovali problematike krajanských médií vo svete.

Viacerí krajania-novinári poukazovali na nedostatok informačných ako aj kultúrnych rozhlasových a televíznych programov zo Slovenska a preto žiadajú zabezpečiť príjem programov Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) vo všetkých krajinách, kde žijú komunity Slovákov na celom svete. Zároveň by chceli viac spolupracovať s STV na tvorbe vlastných programov. Za chybný krok považujú rozhodnutie SRo zrušiť vysielanie na stredných vlnách, lebo práve takýmto spôsobom sa dostával signál do viacerých prostredí v zahraničí kde žijú Slováci. V snahe zabezpečiť čím viac informácií o udalostiach na Slovensku žiadajú bezplatný prístup do spravodajského servisu Tlačovej agentúry SR (TASR).

Predstavitelia slovenských médií v zahraničí poukázali aj na nedostatočné informovanie slovenskej verejnosti o udalostiach v ich prostredí a preto aj vznikajú často skreslené informácie o krajanoch vo svete. Požadujú preto, aby sa tejto problematike STV a SRo venovali častejšie a zabezpečili mesačný magazín, ktorý by bol venovaný práve činnosti krajanov. Podobne odznela aj požiadavka na TASR, aby vo svojom spravodajstve venovala väčšiu pozornosť tejto otázke.

Na konferencii nechýbala ani kritika do vlastných radov, keď niektorí z jej účastníkov kritizovali orientáciu časti slovenských zahraničných médií na zveličovanie slovenského vojnového štátu, alebo slabé informovanie o význame vzniku samostatného československého štátu. Odzneli aj požiadavky na ministerstvo školstva, aby do učebných osnov slovenských žiakov bola zaradená aj časť venovaná Slovákom žijúcim v zahraničí.

SME

obsah | Slovenská republika