Dni zahraničných Slovákov v SR 2003

V dňoch 25. 6. - 5. 7. 2003 sa na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky pod záštitou prezidenta SR uskutočnia Dni zahraničných Slovákov v SR 2003. Hlavným organizátorom a koordinátorom podujatia je Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov pri Úrade vlády SR.

Spoluorganizátormi podujatia sú Bratislavský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Ministerstvo školstva SR, Matica slovenská, mestské a obecné úrady; ako aj krajanské spolky a organizácie.

Generálny sekretariát pre zahraničných Slovákov oslovil pri príprave a propagácii Dní celkovo 87 zahraničných subjektov (krajanské spolky, organizácie, zámorské súbory) z 24 krajín sveta.

Cieľom podujatia je priblížiť život slovenských menšín a komunít vo svete občanom Slovenskej republiky a tým pozitívne ovplyvňovať ich vzájomné vzťahy a spoluprácu.

Program Dní bude situovaný do dvoch samosprávnych krajov - Bratislavského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja. Jeho súčasťou budú odborné podujatia pre knihovníkov, umelecko-dramatické pásma, prezentácie folklórnych a divadelných súborov, ľudových hudieb a sólistov.

Podujatie vyvrcholí slávnostnou prezentáciou zahraničných Slovákov na záverečnom galakoncerte v Bratislave a oslavou štátneho sviatku Slovenskej republiky - sv. Cyrila a Metoda, ako aj Pamätného dňa zahraničných Slovákov.

GSZS

obsah | Slovenská republika