Zahraničný obchod na slovenskom trhu

Zmeny štruktúr i kvality slovenského obchodu v roku 2001 priniesli so sebou dobré výsledky pre rozhodujúce obchodné spoločnosti. Obrat tesne pod sto miliardami, nárast počtu hypermarketov i veľkých supermarketov či obchodu cash&carry priniesol i zmeny v spotrebiteľskom správaní obyvateľov Slovenska.

Zahraničné spoločnosti majú 40%

Hodnotenie TOP 50 obchodných spoločností na slovenskom trhu s rýchloobrátkovým tovarom ukazuje zatiaľ historicky najrazantnejšie prerozdelenie trhových podielov za obdobie týchto analýz. Nástup zahraničných obchodných spoločností, ktoré rok 2000 avizoval v náznakoch ich trhovej sily, sa v roku 2001 už prejavil naplno. A tak obchodné priestory pod značkou Tesco, Metro, Billa, Carrefour, Kaufland, Interfruct či Rema 1000, a najnovšie Ahold začali silno ovplyvňovať nákupné zvyklosti spotrebiteľov väčších i menších slovenských miest. Z celkového dosiahnutého obratu TOP 50 obchodníkov vo výške 98,38 mld. Sk ukrojili zahraničné spoločnosti 40,5 %, čo je oproti roku 2000 viac o 12,5 bodu.

Na druhej strane poklesli podiely obratov spoločností so slovenským kapitálom o 9,8 % a u spotrebných družstiev o 3,8 %. Z celkového pohľadu je zaujímavé, že napriek rastúcim výsledkom medzinárodného obchodu a konsolidovanému obchodu spotrebných družstiev si "slovenskí" obchodníci sumárne udržali stále významné postavenie. Toto dokumentuje i prehľad, kde v desiatich najvyšších obratoch za predaj potravín si stále udržali čo do počtu síce tesnú, ale predsa len prevahu obchodné spoločnosti so slovenským kapitálom.

O 7 hypermarketov viac

Je celkom logické, že pod významný nárast celkových obratov obchodníkov v roku 2001 sa podpísali i štrukturálne zmeny obchodu. Vo formáte hypermarketov, ktorých bolo v roku 2001 v prevádzke 15 (nárast oproti roku 2000 o 7 hypermarketov) malo jasnú prevahu Tesco (8) pred Carrefourom (4) a Aholdom (2). Nie je bez zaujímavosti, že skoro jedennásobný nárast bol lokalizovaný prakticky do každého významného mesta Slovenska. Supermarkety zaznamenali tiež pomerne viditeľný nárast. Na Slovensku bolo u sledovaných spoločností v prevádzke 240 veľkých a štandardných supermarketov, čo bolo o 24 viac ako v predchádzajúcom období. V tomto segmente nielen počtom, ale i kvalitou sortimentu dominuje Billa, no i supermarkety M-Market, Zdroj HOS či Prima Zdroj majú v tejto konkurencii solídny štandard. V štruktúre samoobslúh, ktorých TOP 50 spoločností prevádzkovalo 1728, je najsilnejším "domáci" obchod. Jednak sú to obchodné prevádzky siete spotrebných družstiev (Jednota Nitra, Trenčín, Topoľčany), v súkromnom obchode M-Market a Prima Zdroj. Oproti roku 2000 bol u sledovaného obchodu nárast o 40 obchodných jednotiek.

Prekvapujúcim výsledkom analýzy bol pokles počtu pultových predajní, z čoho je zrejmé, že tento obchod sa na rozhodujúcich obratoch nepodieľa a jeho miesto sa presúva do menších rodinných firiem. Avšak z hľadiska dostupnosti, predajnej doby i základného sortimentu je pre lokálne potreby každodenného nákupu stále významnejší. Segment širokosortimentných obchodných domov nehrá okrem Tesca, ktoré má v činnosti päť objektov, u dominantného obchodu žiadnu mimoriadnu úlohu. Obchodné domy spotrebných družstiev sú prakticky určitým miestom spektra obchodnej vybavenosti menších slovenských miest. Vo formáte diskontov z hľadiska do- siahnutého obratu v roku 2001 jasne dominovala sieť deviatich prevádzok spoločnosti Kaufland. Čo do počtu a rozvoja siete je cítiť dobrú manažérsku prácu spoločnosti Rema 1000 s 22 prevádzkami. Zaujímavá situácia bola i v obchode systému cash&carry, kde Metro svojimi prístupmi v zatiaľ troch otvorených prevádzkach presadilo svoje osvedčené metódy komunikácie s malými a strednými podnikateľmi v obchode, gastronómii i službách.

Pre mnohých odborníkov je prekvapením, ako dobre sa v roku 2001 držal súkromný veľkoobchod. A to nielen obratmi, ale aj servisom pre maloobchodnú koncovku. Spoločnosti Opal-Fytos, Italmarket, Smoker, Verex či Labaš si popri nákupných centrálach COOP Centrum, Spona-Zdroj i Slovpos dokázali udržať i zväčšiť priestor svojho obchodného pôsobenia. Rok 2001 možno z pohľadu na päťdesiat najlepších obchodných spoločností hodnotiť veľmi priaznivo. Kvalita obchodných prevádzok, šírka sortimentu i služieb pre zákazníka, ponuka tovaru a ďalšie kritériá sa posunuli o veľa priečok vyššie.

ĽUBOMÍR DRAHOVSKÝ

obsah | Slovenská republika