Evanjelici sa pridali ku katolíkom

Mladí evanjelici sa pridali ku katolíckym zberateľom podpisov za urýchlené prijatie zmluvy o výhrade svedomia. Dilemu, ako do textu o Svätej stolici vsunúť ostatné cirkvi, vyriešili petíciou za petíciu.

"My, dolu podpísaní... podporujeme petíciu," začína sa text, v ktorého závere signatári žiadajú následnú prípravu a schválenie zmluvy o práve uplatňovať výhrady vo svedomí so všetkými registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami v Slovenskej republike.

"Je pre nás dôležité ukázať mladým ľuďom, že v niektorých situáciách a povolaniach je možnosť alternatívneho spôsobu riešenia morálnych dilem," povedal iniciátor akcie Martin Balko zo Spoločenstva evanjelickej mládeže (SEM).

"Preto SEM podporuje petíciu za možnosť uplatňovať výhrady vo svedomí pre kresťanov i všetkých ľudí na Slovensku," zdôraznil. Petíciu bude SEM distribuovať medzi mladých evanjelikov a protestantov. "Uvidíme, koľko ľudí do 15. novembra oslovíme," konštatoval Balko. Chce, aby mladí mohli vidieť vzory, že uplatniť si výhradu vo svedomí je v niektorých situáciách normálne. "Napríklad, nemusím robiť potraty, aby som mohol byť odborný lekár a kresťan zároveň."

SITA

obsah | Slovenská republika