Vznikne poľná mobilná zdravotnícka jednotka podľa potrieb NATO

Poľná mobilná zdravotnícka jednotka (PMZJ), ktorá je potrebná na zabezpečenie operácii podľa požiadaviek NATO, vznikne oficiálne k 1. januáru 2005.

Potvrdil to riaditeľ Úradu vojenského zdravotníctva Ministerstva obrany SR Richard Kozár. Zdôraznil, že so zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí budú spadať pod toto zariadenie, už robili pohovory. Zatiaľ je PMZJ personálne obsadená približne na 50 percent a jej kompletné dobudovanie bude už na novom vedení. Spolu bude mať toto poľné zariadenie vyše 100 vojenských lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov. Kozár zdôraznil, že cez Regrutačné strediská sa budú snažiť získať z civilu predovšetkým zdravotné sestry a inštrumentárky. Potrební budú aj ďalší lekári, keďže ku koncu roku odchádza do zálohy skupina lekárov prevažne starších ako 45 rokov a je potrebné za nich získať náhradu.

Poľné zariadenie nie je potrebné dobudovať len personálne ale aj materiálne. Na budúci rok však ešte nie sú na tento účel vyčlenené prostriedky a tak PMZJ by mala byť komplexne materiálne dobudovaná v rokoch 2006 a 2007. V roku 2005 bude podľa Kozára dôležitá odborná a jazyková príprava pracovníkov tohto zariadenia, ktorí budú pôsobiť v terajších vojenských zdravotníckych zariadeniach a neskôr podľa potreby budú nasadzovaní.

PMZJ bude mať kapacitu 80 lôžok a bude schopná zabezpečovať urgentnú chirurgickú starostlivosť, intenzívnu pooperačnú starostlivosť, akútnu medicínu a medicínu prvého kontaktu. Bude súčasťou Vojenského zdravotníckeho ústavu v Liptovskom Mikuláši, ktorý vznikne tiež k 1. januáru reorganizáciou Ústrednej zdravotníckej základne v tomto .

SME

obsah | Slovenská republika