SR má štvrté najhoršie zdravotníctvo v EÚ

Francúzsko má v rámci Európskej únie najlepší systém zdravotnej starostlivosti. Slovensko sa spomedzi 26 krajín (EÚ plus Švajčiarsko) umiestnilo na 23. mieste, čo je štvrté miesto od konca. Vyplýva to porovnania zdravotníctva v rámci EÚ z pohľadu spotrebiteľa Euro Health Consumer Index 2006. V Bruseli ho v pondelok zverejnila spoločnosť Health Consumer Powerhouse. Index bol vypracovaný na základe nezávislého výskumu a verejných štatistík.

Za hlavné črty systému slovenského zdravotníctva pritom správa označuje jeho menšiu finančnú stabilitu než v prípade českého systému, ako aj to, že nie je skutočne orientovaný na spotrebiteľa. Spomedzi oblastí týkajúcich sa práv pacienta a jeho informovanosti, čakacích lehôt na vyšetrenie, výsledkov, štedrosti zdravotného systému, či prístupu k liekom, správa v prípade slovenského zdravotníctva hodnotí plným počtom bodov prístup pacientov k vlastným lekárskych záznamom, úroveň očkovania proti detskej obrne, ošetrenie u obvodného lekára v ten istý deň, ako aj nízku mieru mortality na rakovinu prsníka.

Priemernú známku dostala legislatíva týkajúca sa práv pacienta, či právo pacienta na názor druhého odborníka. Zlé hodnotenie získalo slovenské zdravotníctvo v oblasti prístupu k novým liekom, dentálnej starostlivosti ako súčasti ponuky verejného zdravotného systému, miery úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva, na infarkt, úmrtnosti novorodencov, či dlhých čakacích lehôt na vyšetrenie u špecialistu.

Z maximálneho počtu 750 bodov získalo prvé Francúzsko 576 bodov, pričom za ním nasleduje Holandsko, ktoré obsadilo prvé miesto v minulom roku. Trojicu najlepších zdravotných systémov dopĺňa Nemecko. Tabuľku uzatvára Litva, ktorú predbehli len Írsko, Lotyšsko a Slovensko s 369 bodmi. Česká republika sa umiestnila o jednu priečku vyššie ako Slovensko. Spomedzi nových členských krajín sú najvyššie Slovinsko nasledované Maltou a Maďarskom, ktorých zdravotná starostlivosť je lepšia ako vo Veľkej Británii, Španielsku, Portugalsku, či Grécku. Zdravotným systémom stredomorských krajín správa vytýka prílišnú závislosť od schopnosti spotrebiteľa zaplatiť si za súkromnú starostlivosť ako dodatok k verejnej. V prípade Veľkej Británie úroveň zdravotníctva poškodzujú dlhé čakacie zoznamy a nerovnaká kvalita starostlivosti.

TASR

obsah | Slovenská republika