Na Slovensku bude platená zhdravotná starostlivosť

Na základe zákona o zdravotnej starostlivosti, schváleného vo štvrtok Národnou radou SR, bude treba od 1. apríla platiť poplatky za služby súvisiace s jej poskytovaním.

Konkrétne 50 korún za deň sa bude platiť za služby spojené s poskytovaním ústavnej starostlivosti, a to najviac 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti. Prvý a posledný deň ústavnej starostlivosti sa považujú len za jeden deň. Platbu bude musieť uhradiť pacient pri prepustení z ústavnej starostlivosti priamo v hotovosti, alebo do desiatich dní po prepustení z nej. Ak tak pacient neurobí, pohľadávky bude môcť nemocnica aj ambulantný lekár vymáhať formu exekúcie. Rovnakú sumu 50 korún za deň budú platiť pacienti za služby v liečebni pre dlhodobo chorých bez ohľadu na dĺžku ústavnej starostlivosti.

Ďalej 20 korún sa bude platiť za služby lekára a zubného lekára, ktorí poskytujú primárnu starostlivosť v ambulancii. Rovnako sa bude platiť u logopéda, klinického psychológa a liečebného pedagóga, ktorí poskytujú sekundárnu starostlivosť v ambulancii.

Chorý bude hradiť aj dopravu do zdravotníckeho zariadenia a z neho, a to vo výške 2 koruny za kilometer. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutí budú platiť korunu za kilometer. Sumu 20 korún bude pacient platiť za recept, pričom 5 korún zostane lekárni a 15 dostane zdravotná poisťovňa. Zákon oslobodzuje od platenia poplatkov tehotné ženy prijaté do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom, ďalej dojča a matka i novonarodené dieťa.

Od poplatkov sú oslobodené osoby v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím okresného úradu o dávke sociálnej pomoci, a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá sa preukáže rozhodnutím okresného úradu o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Platiť nebude osoba s duševnou chorobou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tejto osoby alebo jej okolia.

Od poplatkov budú oslobodení darcovia krvi, ktorí sú nositeľmi striebornej a vyšších stupňov Janského plakety, ďalej osoby zaradené do chronického dialyzačného programu či do transplantačného programu. Poplatky platiť nebudú osoby, ktorým sa poskytuje onkologická liečba, kardiochirurgická liečba, ako aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Reakcie na zákon o zdravotnej starostlivosti:

Minister Zajac: Občania po schválení zákona môžu očakávať okrem zvýšených nákladov približne vo výške 40 - 45 korún mesačne najmä výrazne lepšie služby zdravotnej starostlivosti. Týmto zákonom sa pripravili podmienky pre kvalitnejší zákon o zdravotných poisťovniach, o zdravotnom poistení, komorách... Ľudia si musia uvedomiť, že to, čo je bezplatné, ešte nie je zadarmo.

Poslanec Peter Bódy: Zákone je jednoznačne motivačný - aby motivoval ľudí na prevenciu a vážiť si vlastné zdravie.

Za paškvil označil schválený zákon poslanec Milan Urbáni. Podľa neho bude poškodzovať najslabšie sociálne skupiny obyvateľov Slovenska a neprinesie nič dobré ani pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika