Slabinou SR je justícia a štýl politiky

Slovensko stále pokrivkáva pri budovaní právneho štátu a v štýle politiky, i keď sa mu v priebehu uplynulých rokov podarilo konsolidovať demokratický systém, upevniť medzinárodné postavenie krajiny a obmedziť štátne zásahy do hospodárstva.

Zhodujú sa na tom autori publikácie Slovensko 2005 - Súhrnná správa o stave spoločnosti, ktorú predstavila bratislavská mimovládna organizácia Inštitút pre verejné otázky.

"Z právneho štátu sa v mocenskej praxi stáva len floskula," povedal novinárom jeden z autorov, expert na ústavné právo Radoslav Procházka. Slovenské súdnictvo občania naďalej vnímajú ako pomalé a neefektívne, aj keď sa situácia zlepšila najmä v podnikateľskom prostredí, dodal.

Príprava zákonov sa podľa Procházku stretáva s improvizáciou. Dôkazom môžu byť napríklad parlamentom odhlasované štyri zmeny cien liekov za jeden rok alebo sedemnásťnásobná novelizácia zákona o sociálnom poistení od jeho vstupu do platnosti v roku 2004.

"Aj v roku 2005 nastavil najkrutejšie zrkadlo domácej verzii právneho štátu záujem zahraničného investora podnikať na Slovensku," dodal Procházka. Základné princípy právneho štátu museli ustúpiť výstavbe závodu kórejskej automobilky KIA, kvôli ktorej štát tlačil majiteľov pozemkov v okolí Žiliny k vyvlastneniu. V oblasti ekonomických pravidiel sa podľa analytika spoločnosti MESA 10 Karola Morvaya Slovensko "veľmi priblížilo" štandardným ekonomikám. Naďalej je však slovenská ekonomika v porovnaní so západnými krajinami málo výkonná a zväčšujú sa aj rozdiely medzi najbohatšími a najchudobnejšími.

Sociológ Martin Bútora ocenil, že sa Slovensku podarilo vstúpiť do Európskej únie a NATO, že maďarská menšina získala prostredníctvom svojej strany účasť vo vláde a že sa posilnila nezávislosť kontrolných inštitúcií, akými sú Protimonopolný úrad, Najvyšší kontrolný úrad a Špeciálny súd, ktorý sa zaoberá zvlášť závažnými zločinmi. Inštitút pre verejné otázky vydáva správu o stave spoločnosti každý rok. Na jej vzniku sa podieľajú desiatky expertov z rôznych odborov.

ČTK

obsah | Slovenská republika