Slovensko plánuje unikátnu zmluvu s Vatikánom

Slovensko plánuje uzavrieť s Vatikánom zmluvu o uplatňovaní výhrady svedomia. Tento krok by podľa britského denníka Observer výrazne zvýšil vplyv rímskokatolíckej cirkvi v školách, nemocniciach, súdoch a bezpečnostných štruktúrach. Zákon o slobode svedomia by bol prvým takým paktom medzi európskou krajinou a Vatikánom. Lekárom by umožnil odmietnuť vykonávanie potratov z náboženských dôvodov, sudcom odmietnuť zaoberať sa rozvodovým konaním kvôli svojej viere a učiteľom odmietnuť participovať na sexuálnej výchove pre údajné podnecovanie k používaniu antikoncepcie. Očakáva sa, že Slovensko prijme tento zákon budúci mesiac, ešte pred septembrovou návštevou pápeža Jána Pavla II. v krajine.

Od pádu komunizmu Vatikán na čele s prvým slovanským pápežom neúnavne pracoval na zvýšení svojho vplyvu vo východnej Európe, pokračuje Observer. Uzavrel konkordáty upravujúce vzťahy medzi východoeurópskymi krajinami a rímskokatolíckou cirkvou v krajinách od Lotyšska po Chorvátsko.

Na Slovensku však po konkordáte uzavretom iba pred dvoma rokmi nasledovali detailnejšie zmluvy s Vatikánom - o vyučovaní náboženstva na školách, štátnom financovaní rímskokatolíckych škôl a rímskokatolíckych kaplánoch v polícii a armáde. Nový zákon o výhrade svedomia však ide v rozširovaní vplyvu cirkvi ešte ďalej - v oblastiach od práce v nedeľu až po antikoncepciu, konštatuje Observer.

Následkom prevládajúceho sekularizmu západnej Európy zvolil pápež stratégiu "opätovnej evanjelizácie" Európy, pričom sa zameral najmä na východnú časť kontinentu, kde bolo náboženstvo počas komunistickej diktatúry polstoročie nespravodlivo potláčané.

V prebiehajúcej diskusii o podobe európskej ústavy tlačí Vatikán na budúce členské štáty z východnej Európy, aby trvali na tom, že v nej musí byť zmienka o kresťanskom Bohu. Presadzovanie zmienky o Bohu odporučil nedávno slovenskej vláde aj parlament a podobne ako rímskokatolícke Poľsko, aj Slovensko sa dožaduje schválenia klauzúl, ktoré by mu v únii umožnili nezávislé rozhodovanie v kultúrnych a etických otázkach.

Kritici tvrdia, že séria zmlúv s Vatikánom je v rozpore s predstavou o oddelení cirkvi od štátu, zatiaľ čo iné denominácie na Slovensku sa sťažujú, že rímskokatolícka cirkev sa v krajine teší z privilegovaného postavenia, uzatvára britský Observer.

PRAVDA

obsah | Slovenská republika