Ďalšia zmluva s Vatikánom má problémy s ústavnosťou

Zmluva o výhrade svedomia je v rozpore s ústavou a zakladá nerovnosť občanov v tom, že príslušníci jednej cirkvi budú mať v pracovných vzťahoch iné postavenie než ostatní pracovníci.

"Výhrady vo svedomí môže mať aj veriaci iného náboženstva alebo ateista, ale uplatňovať ich bude môcť len príslušník jednej cirkvi," uviedla v stanovisku riaditeľka odboru environmentálneho práva rezortu životného prostredia Božena Gašparíková. Dohoda, ktorou by sa už v januári mala zaoberať Legislatívna rada vlády, má umožniť veriacim odmietnuť konanie, ktoré je v rozpore s ich vierou. Lekári tak budú môcť odmietnuť vykonať potrat či umelé oplodnenie, advokáti zastupovanie pri rozvodoch a učitelia hodiny sexuálnej výchovy. Práce na jednej zo štyroch dodatkových zmlúv s Vatikánom v súčasnosti vrcholia, viaceré zásadné pripomienky však stále nie sú vyriešené.

"Zmluva je v rozpore s čl. 1 Ústavy SR, podľa ktorého "SR je zvrchovaný, demokratický a právny štát a neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo". Zmluva sleduje vnesenie náboženských postojov jednej cirkvi do právneho režimu celého štátu, a preto je v rozpore s citovaným článkom Ústavy SR," uvádza sa v stanovisku ministerstva životného prostredia. Nedoriešené sú v tejto chvíli aj pripomienky rezortu výstavby a regionálneho rozvoja, jeho tlačové oddelenie sa však k nim nechce až do skončenia rozporového konania vyjadrovať. Podľa hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Mariána Gavendu celá zmluva iba konkretizuje už podpísané záväzky. "Je to rozšírenie demokracie a možnosti voľby," uviedol.

Viaceré pripomienky ďalších subjektov už boli zapracované. Generálna prokuratúra napríklad vystúpila proti tomu, aby sa právo na uplatnenie výhrady svedomia týkalo aj sudcov, ktorí by tak mohli napríklad odmietnuť rozvádzať manželstvá. Toto ustanovenie podľa hovorkyne generálneho prokurátora Svetlany Husárovej z textu vypustili. Výhrady k zmluve, ktorá bude prvou takouto na svete, však stále pretrvávajú. "Neviem si dosť dobre predstaviť aplikáciu tejto zmluvy v praxi. Môže to vyvolať veľké problémy," konštatoval nezávislý poslanec Miroslav Abelovský. Podľa podpredsedu ANO Jirka Malchárka liberáli určite predložia vlastné pozmeňovacie návrhy.

"Nechceme, aby sa Slovensko klerikalizovalo, alebo sa uprednostňovali katolíci či kresťania," dodal Malchárek. Problematické je podľa Abelovského aj ustanovenie, podľa ktorého osoba, ktorá si uplatní výhradu svedomia podľa tejto zmluvy, nenesie právnu zodpovednosť za svoje konanie. "Tým by bola apriori vylúčená platnosť Zákoníka práce a ďalších zákonov upravujúcich pracovné vzťahy," dodal Abelovský. Rezort spravodlivosti však podľa Husárovej akceptoval pripomienku, že v oblasti pracovnoprávnych vzťahov bude potrebné zmeniť niektoré ustanovenia Zákonníka práce, zákona o štátnej službe či zákon o verejnej službe. "Toto ustanovenie bude platiť, iba ak sa zmenia aj vyššie uvedené a ďalšie súvisiace zákony," uviedla Husárová.

Výhrada svedomia aj pri mučení

Mučenie, genocída a popravy zajatcov bez súdu. Aj to je konanie, ktoré budete môcť po schválení zmluvy odmietnuť. Tieto zločiny sú pritom už dnes postihované naším aj medzinárodným právom. Podľa hovorcu biskupov Mariána Gavendu môže dôjsť v budúcnosti k nejakej intervencii slovenskej armády a na základe tejto zmluvy to bude môcť vojak odmietnuť. Ústavný právnik Ladislav Orosz však nie celkom rozumie zmysluplnosti tohto ustanovenia. "Javí sa mi to trochu nadbytočné," podotkol.

ŠTEFAN PODOLINSKÝ

obsah | Slovenská republika