Trpká správa o živote štátnych úradníkov

Hromadné porušovanie zákona o rozpočtových pravidlách, účtovníctve, správe majetku štátu, verejnom obstarávaní či zákona o cestovných náhradách, dosiahli hranicu rádovo tisícov prípadov. Takáto je podľa výročnej správy Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) bilancia "činnosti" niektorých inštitúcií, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami.

Tak kvôli nepreukázateľnej fakturácii v SPP, ako aj neodôvodnenému obohacovaniu sa bývalého generálneho riaditeľa plynární Pavla Kinčeša pri prevode miliónového bytu na svoju osobu podal NKÚ trestné oznámenia na Generálnu prokuratúru SR a Krajskú prokuratúru v Bratislave. Bokom nezostali vážne podozrenia z klientelizmu v Správe štátnych hmotných rezerv, ktorými sa na podnet NKÚ bude zaoberať Úrad finančnej polície Prezídia Policajného zboru v Bratislave.

Z kauzy diaľničných nálepiek sa úplne "nevyzul" ani samotný Štátny fond cestného hospodárstva, ktorý vynaložil údajne zbytočne viac ako dva milióny Sk na dotlač diaľničných nálepiek, keď v porovnaní s rokom 2000 použil v roku 2001 neodôvodnene o viac ako 8 miliónov Sk na vyplatenie provízií za predaj diaľničných nálepiek. Na kšefte s kradnutými diaľničnými nálepkami sa pritom snažila zarobiť aj slovenská mafia na osi Bratislava-Nitra-Banská Bystrica. V rozpore so záujmami štátu sa podľa zistení NKÚ správa takisto ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, ktoré znižuje podiel štátu v Slovenských aerolíniách, a.s., a zároveň nedokáže ani vymáhať pohľadávky vo výške 30 miliónov Sk za prenájom lietadiel TU 154 M.

NKÚ predkladá tragické správy o hospodárení s našimi peniazmi každý rok. Ako však sami uznávajú, ak nie je ochota na úradoch, veľké zmeny zaručiť nemôžu.

PETER VAVRO, NÁRODNÁ OBRODA

obsah | Slovenská republika