Americká agentúra bude pomáhať českým a slovenským Rómom

Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID) uzavrela s medzinárodnou organizáciou Partneri pre demokratickú zmenu (PDC) štvorročnú dohodu o spolupráci zameranej na zlepšenie podmienok Rómov v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. Program v objeme 2,7 milióna dolárov má zvýšiť účasť Rómov na ekonomických, politických a sociálnych aktivitách.

"Z mojich rozhovorov s Rómami v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy je zrejmé, že svoju slobodu si cenia nadovšetko. Ich izolácia a nedostatok vzdelania ich však často uväzňuje v kultúrnych a sociálnych getách. Táto nová iniciatíva má potenciál pohnúť dopredu veľmi sa vlečúci proces plnšej integrácie do spoločnosti, v ktorej Rómovia žijú," uviedol zástupca administrátora USAID pre Európu a Euráziu Kent R. Hill v tlačovej správe, ktorú poskytlo veľvyslanectvo USA v Bratislave.

V Európe žije podľa odhadov sedem až deväť miliónov Rómov, pričom 70 percent tejto populácie je koncentrovaných v krajinách strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu. Úbohé životné podmienky veľkej časti rómskej populácie v bývalých socialistických krajinách a ich zhoršovanie predstavujú veľkú výzvu v procese transformácie bývalých socialistických ekonomík, konštatuje USAID. Napriek výraznej zahraničnej i domácej pomoci zameranej na Rómov v regióne pretrváva systémové politické, sociálne a hospodárske vylučovanie, ktoré bráni integrácii Rómov vo všetkých oblastiach života. Cieľmi Programu pre podporu Rómov (RSP) sú rozšírenie prístupu k službám a príležitostiam na vedúce roly na komunálnej úrovni. V rámci boja proti diskriminácii chce program prispieť aj k zmene vnímania rómskej populácie medzi väčšinovým obyvateľstvom.

Program tiež plánuje vytvoriť modely integrácie, ktoré možno aplikovať v komunitách na území Českej republiky, Maďarska a Slovenska s možnosťou ich ďalšieho využitia aj v iných krajinách.

USAID pripomína, že ČR, Maďarsko a Slovensko sa majú v roku 2004 stať členmi EÚ. V tejto súvislosti varuje, že nedostatok rovného prístupu Rómov k službám a ich nedostatočné politické zastúpenie a líderstvo bude mať priamy dopad na schopnosť týchto troch krajín prispôsobiť sa štandardom menšinových práv v EÚ.

PDC je medzinárodná organizácia, ktorá sa po celom svete venuje budovaniu miestnych kapacít pre budovanie občianskej spoločnosti, zaoberá sa kultúrou zmeny a zvládaním konfliktov. Organizácia vznikla po páde komunizmu v roku 1989 a pôsobí vo viac ako 50 krajinách.

PRAVDA

obsah | svět - svet