Asociácia Centeuro v Ženeve zviditeľnuje Slovensko

Asociácia Centeuro bola založená začiatkom roku 2000, so sídlom v Ženeve. Jej zakladateľom a prezidentom je pán Tibor Strähle, slovenský architekt žijúci v Ženeve, ktorý si uvedomil nedostatok povedomia o Slovensku a krajinách strednej Európy vôbec a rozhodol sa , propagovať a zviditeľňovať Slovensko ako jednu z krajín Strednej Európy.

Cielom asociácie je priniesť kultúru, zvyky a tradície nášho malého štátu do tohto kotla kultúr, akým Ženeva nesporne je. Ženeva je známa svojou kozmopolitnosťou, záujmom o iné kultúry a vďaka sídlu medzinárodných organizácií je možné povedať, že sa tu nájde zastúpenie z hádam každého z asi 180 štátov sveta.

Vrámci zviditeľňovania kultúry Slovenska asociácia zorganizovala vystúpenie slov. Folklórneho súboru, pravidelne sa zúčastňuje rôznych uličnych slávnosti pre apolitické organizácie, poskytuje priestor slovenským umelcom propagovat svoju tvorbu, organizuje vernisáže a poskytuje miesto (Slovenský pavilón v priestoroch Domu Asociácii) na pravidelné stretnutia Slovákov žijúcich v Ženeve resp. v celej francúzskej časti Švajčiarska, ako aj sympatizantov a záujemcov o poznanie Slovenska.

Zároveň organizuje kurzy francúzštiny pre Slovákov, podľa záujmu aj kurz slovenčiny ako aj nepravidelné filmové predstavenia.

V blízkej budúcnosti asociácia Centeuro plánuje ďalšie zaujímavé podujatia.

V sobotu 15 Novembra 2003 o sa uskutoční vernisáž slovenského maliara z Michaloviec pána Dušana Kostovčika v priestoroch Slovenskej asociácie Centeuro. Expozícia bude trvať do 1.1.2004.

Slovenský pavilón pozýva na Vianoce z celého sveta v Divonne les Bains

Noël du Monde alebo Vianoce z celého sveta, takýto titul nesie vianočná akcia v Divonne les Bains, ktorá privíta 24 krajín sveta, vrátane Slovenska, ktoré sa priebežne predstavia v rámci vianočného adventného okna otvárajúceho sa verejnosti od 1.12. do 24.12.2003. Vianočné okno so slovenskými farbami, v zastúpení Slovenského pavilónu, sa otvorí 15.12.2003.

Zároveň sa uskutoční trh ľudových remeselníkov, ktorého snahou bude predstaviť vianočné tradície danej krajiny. Zo slovenskej ponuky si návštevníci budú môcť vybrať bábiky z kukurice, výšivky, ľudové bábky, keramiku z Modry, vianočné ozdoby, perníky a takisto ochutnať medovinu a tradičné vianočné menu. Vianočný ľudový trh Vás privíta v dňoch 9. až 14. decembra 2003.

Bližšie informácie je možné získať priamo v sídle Slovenského pavilónu v Ženeve, rue des Savoises 15.

ASOCIACIA CENTEURO, Slovenský pavilón
15, Rue des Savoises
1205 Geneve
Suisse

(r)

obsah | svět - svet