Češky žijící v cizině budou moci používat mužské příjmení

Užívat příjmení v mužském tvaru budou moci Češky, které se provdají za cizince nebo budou mít trvalý pobyt v zahraničí. Tuto možnost už mají české občanky s jinou než českou národností. Počítá s tím novela zákona o matrikách, kterou dnes schválil Senát hlasy 47 z 56 přítomných členů horní komory. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Ženy, jichž se novela týká, by mohly začít používat příjmení v nepřechýlené podobě po vyřízení žádosti matričním úřadem. Podání žádosti bude bezplatné.

Příjmení s koncovkou -ová působí problémy Češkám žijícím v cizině při jednání s úřady. Chce-li česká občanka užívat mužský tvar příjmení nyní, musí se přihlásit k některé z národnostních menšin. Ženy se tím ovšem vlastně DEU) by měl mít každý právo jmenovat se tak, jak chce. Jiří Pospíšil (ODS) naopak varoval před měnění češtiny zákonem. Připomněl takzvanou pomlčkovou válku o název bývalé československé federace, kdy se oficiální název Česká a Slovenská Federativní Republika nakonec začal psát s velkými počátečními písmeny, i když by se s velkým písmenem mělo psát jen úvodní slovo. "Tehdy se Slováci ohradili, proč mají být Češi s velkým a Slováci s malým," vysvětlil.

Novela by měla obcím umožnit vést matriky jak ve formě matričních knih, tak s pomocí výpočetní techniky. Novela má dále umožnit uznání zkoušky odborné způsobilosti lidem, kteří přešli z okresních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností a chtějí působit jako matrikáři. Novela by měla nabýt účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

LIDOVKY

obsah | svět - svet