Čeští katoličtí duchovní v zahraničí

Českých katolickýxh duchovních, kteří působí v zahraničí ubívá. Biskup Dr. Jaroslav Škavarada, který měl jejich agendu donedávna na starosti, řekl, že jejich počet v posledních letech klesá. Před rokem 1989 pracovali na mnoha místech Německa, Rakouska, ve Švýcarsku, Francii, Velké Británii, Spojených státech, Kanadě, Austrálii, Jihoafrické republice a ve Skandinávii. Sloužili většinou krajanům a emigrantům, kteří se však po změně politického režimu vrátili do Československa nebo se v zahraničí plně integrovali. Počty duchovních v těchto místech proto nyní nejsou doplňovány.

"Česká střediska je třeba udržet ve městech, kam přicházejí čeští studenti nebo noví emigranti; to platí zejména v evropských a amerických metropolích. Takže místa uvolněná věkem nebo návratem do vlasti dosavadních lněží jsou nyní obsazována jen v nejnaléhavějších případech," uvedl biskup.

Tak například, u nás ve Vídni bylo ještě před rokem 1989 deset českých kněží.

Dnes zde pracuje v české farnosti pouze jeden kněz, je P.Dr. Jan Horák z kongregace selasiánů Dona Boska. Kněz má velkou zodpovědnost, mnoho práce. Mimo všech duchovních aktivit má také mnoho administrativní práce. Jsme vděční, že ho máme. Snažíme se mu všude pomáhat, spolupracovat s ním, být mu oporou. A modlíme se za něho. Díváme se na kněze jako na nositele Boží moci, který nám může zprostředkovat mnoho duchovních milostí. Budeme-li se na kněze takto dívat, takto k němu přistupovat, budeme mnoha milostmi opravdu obdařeni.

ČESKÁ A SLOVENSKÁ VÍDEŇ DNES

obsah | svět - svet